blank
blank
blank
blank
Homeข่าวเชียงใหม่ ข่าวด่วน ข่าวเชียงใหม่ล่าสุด ข่าวเชียงใหม่วันนี้'ธรรมมนัส' ลงพื้นที่เชียงใหม่ ติดตามการปฏิบัติการฝนหลวงและการบรรเทาปัญหาหมอกควันไฟป่า

‘ธรรมมนัส’ ลงพื้นที่เชียงใหม่ ติดตามการปฏิบัติการฝนหลวงและการบรรเทาปัญหาหมอกควันไฟป่า

-

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ติดตามการปฏิบัติการฝนหลวงยับยั้งความรุนแรงของการเกิดพายุลูกเห็บ และการบรรเทาปัญหาหมอกควันไฟป่า ที่จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมเน้นย้ำให้ทุกภาคส่วนบูรณาการร่วมกัน

      ร้อยเอก ธรรมมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ติดตามการปฏิบัติการฝนหลวงยับยั้งความรุนแรงของการเกิดพายุลูกเห็บ และการบรรเทาปัญหาหมอกควันไฟป่า ภายใต้โครงการความร่วมมือกับกองทัพอากาศ ณ ท่าอากาศยานทหารกองบิน 41 จังหวัดเชียงใหม่ โดยกล่าวว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีความห่วงใยประชาชนในเขตพื้นที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จากการติดตามสภาพอากาศในช่วงนี้พบว่าประเทศไทยตอนบนมีโอกาสเกิดพายุฤดูร้อน ซึ่งจะส่งผลให้เกิดความเสียหายต่อผลผลิตของเกษตรกร จึงได้มอบหมายให้กรมฝนหลวงและการบินเกษตร ประสานความร่วมมือกับกองทัพอากาศ ดำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์เพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันและการแก้ไขปัญหาภัยแล้งและการบรรเทาภัยพิบัติเชิงพื้นที่ ด้วยการปฏิบัติการฝนหลวง โดยให้ปฏิบัติงานด้วยความรวดเร็วและต่อเนื่อง ตามตำราฝนหลวงพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนการิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

blank

     ทั้งนี้ กรมฝนหลวงและการบินเกษตรได้เปิดปฏิบัติการฝนหลวง เพื่อปฏิบัติการยับยั้งพายุลูกเห็บ ตั้งแต่วันที่ 17 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา โดยตั้งหน่วยปฏิบัติการ 3 หน่วย ได้แก่ หน่วยปฏิบัติการจังหวัดเชียงใหม่ หน่วยปฏิบัติการจังหวัดพิษณุโลก และหน่วยปฏิบัติการจังหวัดอุดรธานี โดยใช้เครื่องบินสมรรถนะสูง Super King Air จำนวน 2 ลำ ของกรมฝนหลวงและการบินกษตร และเครื่องบินโจมตี แบบที่ 7 Alpha Jet จำนวน 2 ลำ ของกองทัพอากาศ ขณะเดียวกันได้มีการปฏิบัติการบรรเทาหมอกควันไฟป่าในพื้นที่ภาคเหนือ โดยตั้งหน่วยปฏิบัติการ 2 หน่วย ได้แก่ หน่วยปฏิบัติการจังหวัดเชียงใหม่ และหน่วยปฏิบัติการจังหวัดพิษณุโลก ตั้งแต่วันที่ 3 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา เพื่อลดความหนาแน่นของหมอกควัน และลดปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 รวมทั้งการเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับพื้นที่ป่าในพื้นที่ภาคเหนือด้วย

blank blank blank blank blank blank

blank

Must Read

ขนส่งฯ ประกาศ! เปิดให้ทำใบขับขี่ได้แล้ว เริ่ม 21 มิถุนายน 2564 นี้

ขนส่งฯ ประกาศ! เปิดให้ทำใบขับขี่ได้แล้ว เริ่ม 21 มิถุนายน 2564 นี้ นายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่า ปัจจุบันสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ในหลายพื้นที่ดีขึ้นตามลำดับ และ ศบค. ได้ผ่อนคลายให้ประชาชนกลับมาทำกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคมได้มากขึ้นควบคู่กับมาตรการด้านสาธารณสุข กรมการขนส่งทางบก จึงผ่อนคลายการควบคุมการให้บริการด้านใบอนุญาตขับรถและผู้ประจำรถ เพื่อให้สำนักงานขนส่งทุกแห่งกลับมาเปิดให้บริการได้ตามปกติทุกกระบวนงาน ตั้งแต่วันที่ 21 มิถุนายน...
error: Alert: Content is protected !!