Home ข่าวเชียงใหม่ ข่าวด่วน ข่าวเชียงใหม่ล่าสุด ข่าวเชียงใหม่วันนี้ จังหวัดเชียงใหม่ประกาศห้ามเผาในที่โล่งทุกชนิดอย่างเด็ดขาด ยกระดับการแก้ไขปัญหาฝุ่นควันและไฟป่าของจังหวัดเชียงใหม่

จังหวัดเชียงใหม่ประกาศห้ามเผาในที่โล่งทุกชนิดอย่างเด็ดขาด ยกระดับการแก้ไขปัญหาฝุ่นควันและไฟป่าของจังหวัดเชียงใหม่

-

จังหวัดเชียงใหม่ประกาศห้ามเผาในที่โล่งทุกชนิดอย่างเด็ดขาด ยกระดับการแก้ไขปัญหาฝุ่นควันและไฟป่าของจังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่วันที่ 9 มีนาคม – 30 เมษายน 2563 หากฝ่าฝืนจะดำเนินการลงโทษตามกฎหมายอย่างเฉียบขาดต่อไป

นายคมสัน สุวรรณอัมพา รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ แจ้งว่า ตามที่จังหวัดเชียงใหม่ ออกประกาศ กำหนดเขตควบคุมการเผาในที่โล่งทุกชนิดและมาตรการทางกฎหมายในการควบคุม ตั้งแต่วันที่ 10 มกราคม 2563 ที่ผ่านมา และมาตรการต่างๆเพิ่มเติม เพื่อแก้ไขปัญหาฝุ่นควันและไฟป่า เนื่องจากในช่วงเดือนที่ผ่านมา ยังพบว่าเกิดจุดความร้อนทั้งในเขตป่าและเขตชุมชนจำนวนมาก ก่อให้เกิดฝุ่นควันปกคลุมในพื้นที่ ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน รวมทั้งเกิดความเสียหายทางเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวเป็นอย่างมาก เพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชน จังหวัดเชียงใหม่จึงได้ออกประกาศจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง “กำหนดช่วงเวลาห้ามเผาในที่โล่งทุกชนิดอย่างเด็ดขาดในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563” ตั้งแต่วันที่ 9 มีนาคม – 30 เมษายน 2563

เพื่อเน้นย้ำการยกระดับการแก้ไขปัญหาฝุ่นควันและไฟป่าของจังหวัดเชียงใหม่ โดยสั่งการให้หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน และประชาชน ปฏิบัติตามประกาศจังหวัดเชียงใหม่อย่างเคร่งครัด หากฝ่าฝืนจะดำเนินการลงโทษตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเฉียบขาดต่อไป และสำหรับผู้ชี้เบาะแสเพื่อนำไปสู่การจับกุมผู้กระทำผิดจะได้รับรางวัลนำจับรายละ 5,000 บาท โดยสามารถแจ้งเหตุได้ที่ศูนย์บัญชาการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 จังหวัดเชียงใหม่ หมายเลขโทรศัพท์ 053-112-808 หรือหมายเลขโทรศัพท์ 191 ตลอด 24 ชั่วโมง

S 15098000สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่
10 มีนาคม 2563

Must Read

พยากรณ์อากาศ ประจำวันที่ 25 กันยายน 2563

พยากรณ์อากาศ ประจำวันที่ 25 กันยายน 2563 วันที่ 25 กันยายน 2563 พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า บริเวณประเทศไทยมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคเหนือ ภาคตะวันออก และภาคใต้ ทั้งนี้เนื่องจาก ร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนล่าง ภาคกลางตอนบน และภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง เข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลาง ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามัน และภาคใต้ ขอให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัยบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมไว้ด้วย ภาคเหนือ เมฆเป็นส่วนมาก กับมีฝนฟ้าคะนอง...

error: Alert: Content is protected !!