รองผู้ว่าฯเชียงใหม่ วอนสังคมอย่าได้กดดันผู้ที่เดินทางกลับมาจากพื้นที่เสี่ยง เพราะอาจทำให้เกิดความความเครียดและอาจหลบหนี

787

รองผู้ว่าฯ เชียงใหม่วอนสังคมอย่าได้กดดันผู้ที่เดินทางกลับมาจากพื้นที่เสี่ยง เพราะอาจทำให้เกิดความความเครียดและอาจหลบหนี ซึ่งจะทำให้ยากต่อการควบคุมสถานการณ์

     นายรัฐพล นราดิศร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า จากประกาศของกระทรวงสาธารณสุขที่ให้มีการจำกัดบริเวณผู้ที่เดินทางมาจากประเทศเสี่ยงภัยไวรัส COVID-19 จนกว่าพ้นช่วงระยะของการเกิดอาการ ประมาณ 14 วันนั้น ในส่วนของจังหวัดเชียงใหม่ ได้จัดเตรียมสถานที่รองรับผู้ที่อยู่ในเกณฑ์ดังกล่าวในเบื้องต้นไว้แล้ว โดยมีนายแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านระบาดวิทยาเป็นผู้วางระบบทั้งหมด (ระบบ Local Quarantine) และมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาร่วมดำเนินการในส่วนต่างๆ ทั้งการปรับสถานที่ การจัดเตรียมสิ่งอำนวยความสะดวก สิ่งของเครื่องใช้ ที่นอน หมอน มุ้ง หน้ากากอนามัย อาหาร สถานที่ซักล้าง การกำจัดขยะที่เกิดขึ้น การคัดแยกกลุ่มบุคคลตามเวลาที่เข้ามาอยู่ในพื้นที่ที่เตรียมไว้ การจัดระบบการทำงานของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขให้มีความปลอดภัย รวมถึงการดูแลรักษาความปลอดภัย

     นอกจากนี้ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ยังได้ขอความร่วมมือประชาชนอย่าตื่นตระหนกจนเกินไป เพราะผู้ที่เดินทางกลับมาผ่านการคัดกรองเบื้องต้นแล้ว ถือว่าไม่ใช้ผู้ป่วย แต่อยู่ในเกณฑ์ต้องเฝ้าระวังอาการเท่านั้น นอกจากทางจังหวัดจะจัดเตรียมสถานที่ไว้รองรับแล้ว หากครอบครัวของบุคคลเหล่านี้มีความพร้อมในการดูแล ก็สามารถกลับไปพักอาศัยที่บ้านได้ แต่ต้องดูแลตนเองตามข้อกำหนดของสาธาณณสุขอย่างเคร่งครัด โดยจะมีเจ้าหน้าที่ไปติดตามดูอาการจนครบระยะปลอดภัย ทั้งนี้ขอให้ประชาชนในพื้นที่เข้าใจ และอย่าได้กดดันบุคคลเหล่านี้ ซึ่งอาจทำให้เกิดความความเครียดแล้วหนีไปอยู่ที่อื่น จะทำให้ยากต่อการควบคุมสถานการณ์ และทำให้เหตุการณ์บานปลายได้

Facebook Comments