พรุ่งนี้(11 มี.ค.) แจ้งปรับราคาน้ำมันทุกชนิดลดลง 60 สตางค์ต่อลิตร ยกเว้น E85 ลดลง 40 สตางค์ต่อลิตร

509

พรุ่งนี้(11 มี.ค.) แจ้งปรับราคาน้ำมันทุกชนิดลดลง 60 สตางค์ต่อลิตร ยกเว้น E85 ลดลง 40 สตางค์ต่อลิตร

     แจ้งปรับราคาน้ำมันทั้งแก๊สโซฮอล์และดีเซลลดลง 60 สตางค์ต่อลิตร ยกเว้น E85 ลดลง 40 สตางค์ต่อลิตร มีผลวันพรุ่งนี้(11 มีนาคม 2563) เวลา 05.00 น.

*ราคานี้เป็นราคาในเขตพื้นที่ อ.เมือง จ.เชียงใหม่

Q7KXkq.jpg