ศูนย์การค้ากาดสวนแก้ว เชียงใหม่ ประกาศงดจัดงานสงกรานต์ ระหว่างวันที่ 13 – 15 เมษายน 2563 

1305
ประกาศงดจัดงาน

ศูนย์การค้ากาดสวนแก้ว เชียงใหม่ ประกาศงดจัดงานสงกรานต์ ระหว่างวันที่ 13 – 15 เมษายน 2563

     ด้วยสถานการณ์การระบาดของไวรัส COVID – 19 ความปลอดภัยของทุกคนจึงต้องมาก่อน ปีนี้ศูนย์การค้ากาดสวนแก้วจึงขอประกาศงดจัดงาน “ม่วนกั๋นหน้ากาด 2020” Landmark สงกรานต์เชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 13 – 15 เมษายนนี้ งดม่วนเพื่อลดการแพร่กระจายไวรัส COVID -19 ขอบคุณทุกคนที่รอคอย และมาม่วนด้วยกันทุกปี ช่วงนี้ขอให้ทุกคนดูแลตัวเองดีดี เมื่อทุกอย่างดีขึ้น ปีหน้าเราจะได้มาม่วนกั๋นหน้ากาดเหมือนเดิมเน่อเจ้า