Home ข่าวเชียงใหม่ ข่าวด่วน ข่าวเชียงใหม่ล่าสุด ข่าวเชียงใหม่วันนี้ ศูนย์การค้ากาดสวนแก้ว เชียงใหม่ ประกาศงดจัดงานสงกรานต์ ระหว่างวันที่ 13 – 15 เมษายน 2563 

ศูนย์การค้ากาดสวนแก้ว เชียงใหม่ ประกาศงดจัดงานสงกรานต์ ระหว่างวันที่ 13 – 15 เมษายน 2563 

-

ศูนย์การค้ากาดสวนแก้ว เชียงใหม่ ประกาศงดจัดงานสงกรานต์ ระหว่างวันที่ 13 – 15 เมษายน 2563

     ด้วยสถานการณ์การระบาดของไวรัส COVID – 19 ความปลอดภัยของทุกคนจึงต้องมาก่อน ปีนี้ศูนย์การค้ากาดสวนแก้วจึงขอประกาศงดจัดงาน “ม่วนกั๋นหน้ากาด 2020” Landmark สงกรานต์เชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 13 – 15 เมษายนนี้ งดม่วนเพื่อลดการแพร่กระจายไวรัส COVID -19 ขอบคุณทุกคนที่รอคอย และมาม่วนด้วยกันทุกปี ช่วงนี้ขอให้ทุกคนดูแลตัวเองดีดี เมื่อทุกอย่างดีขึ้น ปีหน้าเราจะได้มาม่วนกั๋นหน้ากาดเหมือนเดิมเน่อเจ้า

Must Read

สมาคมวิทยาการวัชพืชฯ เผย “น้ำปู” กินได้ มีค่าสารตกค้างที่น้อยมากและไม่เป็นอันตราย โต้ “มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค” ให้ข้อมูลไม่ครบถ้วนทำสังคมตื่นตระหนก

สมาคมวิทยาการวัชพืชฯ เผย "น้ำปู" กินได้ มีค่าสารตกค้างที่น้อยมากและไม่เป็นอันตราย โต้ "มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค" ให้ข้อมูลไม่ครบถ้วนทำสังคมตื่นตระหนก        จากกรณีที่ทางศูนย์ทดสอบฉลาดซื้อ มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค เปิดเผยผลการตรวจวิเคราะห์พบการตกค้างของสารพาราควอตจำนวน 8 ตัวอย่าง จากจำนวน 24 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 33  หรือ 1 ใน 3 ของตัวอย่างที่สุ่มตรวจทั้งหมด ใน 6 จังหวัด  โดยตัวอย่างทั้งหมดมีค่าเฉลี่ยของการตกค้างพาราควอตเป็นจำนวน 0.04275 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม นั้น -ศูนย์ทดสอบฉลาดซื้อ มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค พบสารพาราควอตในน้ำปู 33% จาก 24 ตัวอย่างใน 6 จังหวัดภาคเหนือ       ล่าสุดทางสมาคมวิทยาการวัชพืชแห่งประเทศไทย...
error: Alert: Content is protected !!