Home ข่าวเชียงใหม่ ข่าวด่วน ข่าวเชียงใหม่ล่าสุด ข่าวเชียงใหม่วันนี้ จังหวัดเชียงใหม่จัดงานวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2562

จังหวัดเชียงใหม่จัดงานวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2562

-

ทุกภาคส่วนในจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมจัดงานวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2562 มุ่งมั่น แก้ไข ขจัดภัยยาเสพติด พร้อมประกาศเจตนารมณ์ในการแก้ไขปัญหายาเสพติด

     วันนี้ ( 26 มิ.ย. 62) ที่วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนาเชียงใหม่ นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดงานวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2562 โดยสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ภาค 5 สถาบันการศึกษา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ และภาคีเครือข่าย ร่วมจัดขึ้นเพื่อดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างจริงจังและต่อเนื่อง ภายใต้กรอบแนวคิด “มุ่งมั่น แก้ไข ขจัดภัยยาเสพติด” ให้เด็ก เยาวชน และประชาชน ได้ร่วมพลังทำความดี แก้ไขปัญหายาเสพติด สร้างกระแสรณรงค์ให้นักเรียน นักศึกษา ประชาชน ได้ตระหนักถึงภัยจากยาเสพติด และเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาอย่างจริงจังและต่อเนื่อง

     ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่กล่าวว่า รัฐบาลได้ให้ความสำคัญและยกระดับปัญหายาเสพติดขึ้นเป็นวาระแห่งชาติ โดยได้กำหนดการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอยู่ในแผนแม่บทสำคัญ ที่มีผลต่อความมั่นคงของประเทศ ในระยะ 20 ปี เพื่อเป็นแนวทางการดำเนินงานให้กับหน่วยงานภาคีที่เกี่ยวข้อง โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อลดปริมาณผู้เข้าสู่การกระทำผิดเกี่ยวกับยาเสพติด ซึ่งการดำเนินงานต้องประสานสอดคล้องกันในทุกระดับ โดยให้บรรลุจุดมุ่งหมายสูงสุด คือ “สังคมปลอดภัยจากยาเสพติด”

     ทั้งนี้ การแก้ไขปัญหายาเสพติดให้ประสบความสำเร็จ จะแก้ไขปัญหาโดยอาศัยกลไกของรัฐแต่เพียงฝ่ายเดียวเป็นไปได้ยาก ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาคประชาสังคม ภาคเอกชน และภาคประชาชน ถือเป็นกำลังสำคัญในการแก้ไขปัญหายาเสพติดให้เกิดประสิทธิภาพและเกิดความยั่งยืน ภายในงานยังได้มีการจัดนิทรรศการจากหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และกิจกรรมในวันต่อต้านยาเสพติดโลก สร้างความตระหนัก และรู้เท่าทันเกี่ยวกับพิษภัย ยาเสพติด รวมทั้งเพื่อรณรงค์ป้องกัน แก้ไขปัญหาและช่วยกันปราบปรามยาเสพติดให้หมดไปอย่างยังยืน

ข่าว-ภาพ : นายคมศักดิ์ หล่อเถิน / นายศราวุธ เจิมจันทร์ / สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่

Must Read

(มีคลิป Video) รพ.นครพิงค์ ยืนยัน! กรณีข่าวรับน้ำมันกัญชาฟรีไม่เป็นความจริง หลังมีการแชร์ข้อมูลกันผิดๆ บนโซเชียล เตือนประชาชนอย่าหลงเชื่อ

(มีคลิป Video) เภสัชกร รพ.นครพิงค์ ยืนยัน!! กรณีข่าวรับน้ำมันกัญชาฟรี ไม่เป็นความจริง หลังมีการแชร์ข้อมูลกันผิดๆ บนโซเชียล จนมีประชาชนหลงเชื่อ ย้ำชัดน้ำมันกัญชายังเป็นยานอกบัญชียาหลัก และมีเงื่อนไขขอรับการรักษาของโรงพยาบาล ขอประชาชนอย่าหลงเชื่อ วันที่ 24 กันยายน 2563 รายงานข่าวแจ้งว่า จากกรณีที่ขณะนี้บนโลกโซเชียล ได้มีกระแสข่าว และการแชร์ข้อมูล ซึ่งระบุว่าในตอนนี้น้ำมันกัญชา ได้เข้าสู่บัญชียาหลักกระทรวงสาธารณสุข และประชาชนสามารถไปติดต่อขอรับได้ตามโรงพยาบาลจังหวัด โดยการนำบัตรประชาชน...

error: Alert: Content is protected !!