มาถึงเชียงใหม่แล้ว! เครื่องฟอกอากาศ PM2.5 เตรียมติดตั้งที่ประตูท่าแพ 4 เครื่อง เริ่มเดินเครื่องใช้งาน 12 มี.ค. นี้

1325

มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ส่งเครื่องต้นแบบใช้บำบัดฝุ่น PM 2.5 ในอากาศ เตรียมติดตั้งที่ประตูท่าแพ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากฝุ่นควันในจังหวัดเชียงใหม่ โดยจะเดินเครื่องจริง 12 มี.ค.นี้

      เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2563 เวลา 09.00 น. มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้ประสานให้ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 1 ปทุมธานี กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ดำเนินการขนย้ายเครื่องบำบัดอากาศที่มีมลพิษและฝุ่นขนาดเล็ก PM 2.5 (ต้นแบบ) จำนวน 4 เครื่อง ซึ่งก่อนหน้านี้ได้ติดตั้งอยู่บริเวณรอบอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ กรุงเทพมหานคร มาติดตั้งเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็กเกินค่ามาตรฐานในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ โดยได้กำหนดจุดติดตั้งบริเวณลานประตูท่าแพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ ซึ่งเป็นศูนย์กลางของจังหวัดเชียงใหม่ และเป็นพื้นที่ที่มีประชาชน นักท่องเที่ยวใช้สัญจรเดินทางจำนวนมาก และมีการจราจรหนาแน่

blank

     จากปัญหาภัยมลพิษทางอากาศจากฝุ่นละอองขนาดเล็กPM 2.5 ที่เกิดขึ้นในประเทศไทยในช่วง 1 – 2 ปีนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีความเป็นห่วงใยในปัญหาสุขภาพของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติดังกล่าว จึงทรงโปรดเกล้าฯ ให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์คิดหาแนวทางช่วยเหลือประชาขนควบคู่กับการแก้ปัญหาของรัฐบาล จึงเป็นที่มาในการดำเนินการจัดสร้างเครื่องบำบัดอากาศที่มีมลพิษและฝุ่นขนาดเล็ก โดยให้คณะทำงานโครงการสร้างเครื่องบำบัดฝุ่น PM 2.5 สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ และกรมควบคุมมลพิษ ร่วมเก็บข้อมูลเพื่อดำเนินการวิจัยในโครงการทดสอบและพัฒนาต่อยอดเครื่องบำบัดอากาศฯ เพื่อเป็นการปรับปรุงแก้ไข พัฒนา ให้การทำงานของเครื่องมีประสิทธิภาพการทำงานสูงยิ่งขึ้น ซึ่งได้ใช้อุปกรณ์ที่มีอยู่ในประเทศ และผลิตโดยช่างไทย โดยใช้งบประมาณไม่เกิน 3 แสนบาทต่อเครื่อง และหากสามารถกระจายเครื่องบำบัดอากาศนี้ไปทั่วประเทศ ก็จะสามารถช่วยเหลือประชาชนให้มีสุขภาพดีขึ้นได้ ทั้งนี้ คาดหวังว่าจะมีหน่วยงานจากรัฐ และเอกชนช่วยกันนำเครื่องบำบัดนี้พัฒนาต่อยอดและผลิตแจกจ่ายให้ทั่วถึง เพื่อรับมือกับสถานการณ์มลพิษของประเทศไทยอย่างยั่งยืนต่อไป

blank

      ทั้งนี้ จะดำเนินติดตั้งเครื่องบำบัดอากาศที่มีมลพิษและฝุ่นขนาดเล็ก PM 2.5 (ต้นแบบ) ให้แล้วเสร็จ ในวันที่ 10 มีนาคม 2563 และฝึกอบรมวิธีการใช้งานของเครื่องให้แก่เจ้าหน้าที่ที่จะดูแลรักษาเครื่องฯ ได้แก่ เจ้าหน้าที่จาก สนง.ปภ.จ.เชียงใหม่ เทศบาลนครเชียงใหม่ และอบจ.เชียงใหม่ โดยจะทดสอบใช้งานจริงได้ในวันที่ 12 มีนาคมนี้

blank blank blank