เซ็นทรัล แอร์พอร์ต ร่วมกับ หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ สนับสนุนผลิตภัณฑ์ในโครงการ Chiangmai Local Food

116

เซ็นทรัล แอร์พอร์ต ร่วมกับ หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ สนับสนุนผลิตภัณฑ์ในโครงการ Chiangmai Local Food

     เซ็นทรัล แอร์พอร์ต ร่วมกับ หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ สนับสนุนผลิตภัณฑ์ในโครงการ Chiangmai Local Food

     ศูนย์การค้าเซ็นทรัล พลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต ร่วมกับ หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ สนับสนุนผลิตภัณฑ์ในโครงการ  Chiangmai Local Food”  โดยเป็น ในโครงการที่ช่วยเหลือ กลุ่มเกษตรกรในจังหวัดเชียงใหม่ ให้มีช่องทางการตลาดที่เพิ่มมากขึ้น โดยสตรอว์เบอร์รี่ที่นำมาจำหน่ายนี้คือ “พันธุ์ซอยัง” ซึ่งเป็นการปลูกแบบปลอดภัย 100% ในโรงเรือนที่ควบคุมอุณหภูมิที่ทันสมัยในจังหวัดเชียงใหม่ ส่งตรงจากเกษตรกรถึงมือคุณ

     จำหน่ายตั้งแต่ 10 โมงเป็นต้นไป เฉพาะวันที่ 6-8 มีนาคม 2563 บริเวณโซน Pet & Plant หน้าทางเข้าท้อปส์ มาร์เก็ต ศูนย์การค้าเซ็นทรัล พลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต

01
02
03
04
05
07