Welcomed TV correspondent of NKH from Japan ถ่ายทำรายการสารคดีข่าวสิ่งแวดล้อม ในโรงแรมดวงตะวัน เชียงใหม่

391
Welcomed TV correspondent of NKH from Japan

Welcomed TV correspondent of NKH from Japan ถ่ายทำรายการสารคดีข่าวสิ่งแวดล้อม ในโรงแรมดวงตะวัน เชียงใหม่

     โรงแรมดวงตะวันเชียงใหม่ นำโดยคุณวารุณี คำเมรุ ผู้จัดการทั่วไป รวมทั้งฝ่ายบริหาร ให้การต้อนรับ มร. ยูกิ ไคซึ ผู้สื่อข่าวและช่างภาพสถานีโทรทัศน์ญี่ปุ่น เอ็น เอช เค และคุณ พุฒิชัยพัฒน์ สารสมัคร จากสถานีโทรทัศน์ เอ็น เอช เค ประจำภูมิภาคเอเชีย ในโอกาสที่ให้เกียรติ เข้ามาถ่ายทำรายการสารคดีข่าวสิ่งแวดล้อม ในโรงแรมดวงตะวัน เชียงใหม่ ประเด็ดข่าวเกี่ยวกับ กระบวนการเก็บรวบรวมและคักแยกขยะรีไซเคิ่ล โดยผ่านแอปพลิเคชั่น GEPP เพื่อลดปัญหาขยะตกค้าง และแยกขยะอย่างถูกต้อง โดยความร่ามมือของเทศบาลนครเชียงใหม่ นำโดยนายพิศาล พันธุเสนีย์ หัวหน้าฝ่ายบริการสิ่งแวดล้อมรักษาการ ผอ. สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมและทีมงาน ลงพื้นที่เข้าสังเกตุการณ์และให้ข้อมูลเพิ่มเติม โดยโรงแรมดวงตะวันเชียงใหม่ เป็นสถานประกอบการนำร่อง ที่ได้มีระบบการจัดการขยะผ่าน แอปพลิเคชั่น GEPP นี้ ทั้งนี้ได้สัมภาษณ์ผู้จัดการทั่วไป ถึงแนวคิด วิธีการปฏิบัติและความพยายามของฝ่ายบริหารและพนักงานของโรงแรม ในการในการช่วยลดปัญหาขยะและจัดการขยะได้อย่างมีประสิทธิภาพ สมกับที่โรงแรมดวงตะวัน เชียงใหม่ ได้รับรางวัล กรีนโฮเท็ลระดับอาเซี่ยน และนำความรู้นี้ไปเผยแผ่ในรายการโทรทัศน์ของสถานี เอ็น เอช เค ประเทศญี่ปุ่นต่อไป

IMG 6629IMG 20200228 100125IMG 20200228 101111IMG 20200228 101157IMG 20200228 104131
IMG 20200228 104154

112775 IMG 6671