สมาคมมัคคุเทศก์เชียงใหม่ จัดงาน Guide night รวมใจ ฝ่าวิกฤต โควิท 19

437
สมาคมมัคคุเทศก์เชียงใหม่ จัดงาน Guide night รวมใจ ฝ่าวิกฤต โควิท 19

สมาคมมัคคุเทศก์เชียงใหม่ จัดงาน Guide night รวมใจ ฝ่าวิกฤต โควิท 19

     นายมานพ แซ่เจีย นายกสมาคมมัคคุเทศก์เชียงใหม่ จัดกิจกรรม ” Guide night วันวานยังหวานอยู่ ” รวมใจเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ฝ่าวิกฤต โควิท 19 ให้ พร้อมกำหนดจัดการ Mini Marathon ในกิจกรรม “Chiang Mai Toutism Mini Marathon ” 21 มิถุนายน 2563 โดยงาน จัดขี้น ณ ห้องดวงตะวัน แกรนด์บอลล์รูม โรงแรมดวงตะวันเชียงใหม่ ภายในงานนางปริษา ปานพรหม ท่องเที่ยวและกีฬา จังหวัดเชียงใหม่ นายมานพ แซ่เจีย นายกสมาคมมัคคุเทศก์เชียงใหม่ พร้อมด้วย นายทะเบียนธุรกิจ นำเที่ยวและมัคคุเทศก์ภาคเหนือ ,เจ้าหน้าที่ตำรวจท่องเที่วเชียงใหม่ ,กลุ่ม We love Chiang Mai และสมาชิกมัคคุเทศก์ จำนวนกว่า 500 คน ได้ร่วมกันทำกิจกรรมงาน ” Guide night “วันวานยังหวานอยู่” เพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมท่องเที่ยวในเชียงใหม่่ และใกล้เคียง ได้มากระชับคามสัมพันธ์พบปะสังสรรค์ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับงานบริการนักท่องเที่ยว

1583051571317 resized 20200302 085656455

     นายมานพ แซ่เจีย นายกสมาคมมัคคุเทศก์เชียงใหม่ กล่าวว่า สมาคมมัคคุเทศก์เชียงใหม่ โดยคณะกรรมการ และที่ปรึกษา มีนโยบายในการอยากให้บุคคลในวงการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่ และใกล้เคียง ได้มากระชับความสัมพันธ์พบปะสังสรรค์ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน ทางสมาคมฯจึงได้ร่วมกับภาคเอกชน ผ้ประกอบการด้านการท่องเที่ยว บริษัททัวร์ ร้านค้าของที่ระลึกและโรงแรม สถานประกอบการดัานการท่องเที่ยวและอาหาร ตลอดจนสาชิกมัคคุเทศก์ทุกคน จึงร่วมกันจัดกิจกรรมจัดกิจกรรม “Guide night “วันวานยังหวานอยู่” รวมใจเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ฝ่าพ้นวิกฤต โควิท 19 ให้สำเร็จเน้นให้ใช้จ่ายอย่างระมัดระวัง จนกว่าจะผ่านช่วงเวลานี้ไปได้ พร้อมส่งกำลังใจให้สมาชิกมัคคุเทศก์ ทุกชมรม ทุกภาษา ได้แสดงออกถึงความสามัคคี ของสมาคมมัคคุเทศก์เชียงใหม่ ซึ่งถือได้ว่า กิจกรรมดังกล่าว มิส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้านอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเชียงใหม่ ต่อไป

IMG9020z z1056210689765
IMG9032z z848553709217