Home ข่าวเชียงใหม่ ข่าวด่วน ข่าวเชียงใหม่ล่าสุด ข่าวเชียงใหม่วันนี้ ปภ.เชียงใหม่ เตือนประชาชนเตรียมพร้อมรับอุทกภัยในช่วงฤดูฝน

ปภ.เชียงใหม่ เตือนประชาชนเตรียมพร้อมรับอุทกภัยในช่วงฤดูฝน

-

ปภ.เชียงใหม่ เตือนประชาชนเตรียมพร้อมรับอุทกภัยในช่วงฤดูฝน พร้อมแนะวิธีการรับมือ

     เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2562 ที่ห้องประชุม ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ นายธนา นวลปลอด หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์และการจัดการสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ ได้เปิดเผยถึงการคาดการณ์จากกรมอุตุนิยมวิทยาว่า ประเทศไทยได้เข้าสู่ฤดูฝนเมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2562 ที่ผ่านมา และคาดการณ์ว่าในบางช่วงของฤดูฝนปีนี้ จะมีการกระจายของฝนไม่สม่ำเสมอ และน้อยกว่าปีที่ผ่านมา ร้อยละ 5 – 10 ส่งผลให้น้ำไม่เพียงพอสำหรับภาคการเกษตรในหลายพื้นที่ จึงขอความร่วมมือเกษตรกรและประชาชน ให้ใช้น้ำอย่างประหยัดและเกิดประโยชน์สูงสุด ในส่วนของลักษณะอากาศในช่วงวันที่ 25 – 29 มิถุนายน 2562 จะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 40 – 60 ของพื้นที่ อุณหภูมิต่ำสุด 23 – 27 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 33 – 37 องศาเซลเซียส

     ทั้งนี้สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัยจังหวัดเชียงใหม่ ได้เตรียมความพร้อมรับมือหากเกิดอุทกภัย โดยได้จัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและดินถล่ม ปี 2562 เมื่อวันที่ 13 มิถุนายนที่ผ่านมา และได้มีการแบ่งพื้นที่การรับผิดชอบออกเป็น 4 โซน ได้แก่ โซนที่ 1 ประกอบด้วย อำเภอเมืองเชียงใหม่ หางดง สารภี สันกำแพง แม่ออน ดอยสะเก็ด และอำเภอสันทราย มีรองผู้ว่าราชการจังหวัด และหัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านความมั่นคง เป็นผู้รับผิดชอบ โซนที่ 2 ประกอบด้วย อำเภอแม่ริม แม่แตง สะเมิง สันป่าตอง แม่วาง และอำเภอดอยหล่อ มีรองผู้ว่าราชการจังหวัด และหัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านเศรษฐกิจ เป็นผู้รับผิดชอบ โซนที่ 3 ประกอบด้วย อำเภอเชียงดาว พร้าว เวียงแหง ไชยปราการ ฝาง และอำเภอแม่อาย มีรองผู้ว่าราชการจังหวัด และหัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านสังคม เป็นผู้รับผิดชอบ และโซนที่ 4 ประกอบด้วย อำเภอจอมทอง ฮอด ดอยเต่า อมก๋อย แม่แจ่ม และอำเภอกัลยาณิวัฒนา มีรองผู้ว่าราชการจังหวัด และหัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านกิจการพิเศษ เป็นผู้รับผิดชอบ

    สำหรับแผนการเตรียมรับมือและการปฏิบัติตน ก่อนการเกิดอุทกภัย ให้ประชาชนติดตามข้อมูลสภาพอากาศและปริมาณน้ำ พร้อมปฏิบัติตามคำแนะนำ เตรียมสิ่งของและเครื่องใช้ที่จำเป็น วางไว้บริเวณที่สามารถหยิบได้ทันที สังเกตระดับน้ำและความผิดปกติ และป้องกันน้ำเข้าท่วมบ้าน โดยกำจัดขยะไม่ให้อุดตันท่อน้ำ และจัดวางกระสอบทรายเป็นแนวคันกั้นน้ำ กรณีบ้านเรือนได้รับความเสียหาย ให้บูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ประสบภัยให้ความช่วยเหลืออย่างทันท่วงที โดยให้คำนึงถึงความปลอดภัยของประชาชนและตนเองด้วย

ข่าว : สุดาภรณ์ อินต๊ะธรรม / นันธิกา กิจปาโล / สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่

Must Read

อุตุฯ ประกาศ ประเทศไทยเข้าสู่ฤดูหนาวแล้ว ตั้งแต่ 22 ต.ค. 63 เป็นต้นไป

อุตุฯ ประกาศ ประเทศไทยเข้าสู่ฤดูหนาวแล้ว ตั้งแต่ 22 ต.ค. 63 เป็นต้นไป วันที่ 22 ตุลาคม 2563 กรมอุตุนิยมวิทยา ออกประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา เรื่อง การเริ่มต้นฤดูหนาวของประเทศไทย พ.ศ.2563 ประเทศไทยได้เริ่มเข้าสู่ฤดูหนาวแล้ว ตั้งแต่วันที่ 22 ตุลาคม 2563 โดยลมที่พัดปกคลุมบริเวณ ประเทศไทยที่ระดับความสูง 100...
error: Alert: Content is protected !!