Home ข่าวเชียงใหม่ ข่าวด่วน ข่าวเชียงใหม่ล่าสุด ข่าวเชียงใหม่วันนี้ ห้วยตึงเฒ่า นำชาวบ้านร้านค้ากว่า 500 คน จุดธูปสาบานไม่เผา เฝ้าพื้นที่ดูแลปกป้องพื้นที่กว่า 2.4 พันไร่ ไม่ให้เกิดไฟป่า

ห้วยตึงเฒ่า นำชาวบ้านร้านค้ากว่า 500 คน จุดธูปสาบานไม่เผา เฝ้าพื้นที่ดูแลปกป้องพื้นที่กว่า 2.4 พันไร่ ไม่ให้เกิดไฟป่า

-

ห้วยตึงเฒ่านำชาวบ้านร้านค้ากว่า 500 คน จุดธูปสาบานไม่เผา เฝ้าพื้นที่ดูแลปกป้องพื้นที่กว่า 2.4 พันไร่ ไม่ให้เกิดไฟป่า

     วันที่ 4 มีนาคม 2563 พันเอก สุปกรณ์ เตือนสติ ผู้จัดการสำนักงานโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว อ่างเก็บน้ำห้วยตึงเฒ่าตามพระราชดำริ ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม ได้นำราษฎรหมู่บ้านตัวอย่างห้วยตึงเฒ่าอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เจ้าหน้าที่ ลูกจ้าง และผู้ประกอบการร้านค้าสวัสดิการรอบอ่างเก็บน้ำนำลูกจ้างคนงาน บริกร แม่ครัว เจ้าของร้าน จำนวนกว่า 500 คน เข้าทำพิธีสาบานจุดธูปต่อหน้าองค์พระพุทธรูป ทำพิธีปฏิญาณตนเพื่อแสดงเจตนาบริสุทธิ์ ต่อมาตรการป้องกันไฟป่าและหมอกควัน ณ ศาสนสถานห้วยตึงเฒ่า (ฐานพระ)

     อย่างไรก็ตามเป็นมาตรการเชิงรุก กุศโลบาย ให้ทุกคนในพื้นที่ กว่า 2,400 ไร่ ช่วยกันดูแลปกป้อง หลังจากที่ผ่านมาเคยประสบปัญหาเกิดไฟป่ามาตลอดจนภายหลัง 2 ปีที่ผ่านมาได้กระทำจุดธูปสาบาน ก็ไม่เกิดไฟป่าเกิดขึ้น จึงได้ทำมาเป็นปีที่ 3 ซึ่งทุกคนจะต้องเฝ้า ดูแล ป้องกัน แจ้งข่าว ช่วยกันไม่ให้เกิดไฟไหม้ป่าในพื้นที่

     นอกจากนี้ได้ปิดทางเข้าทุกเส้นทางเพื่อป้องกันการเข้าไปลักลอบเผาป่า ซึ่งได้วางมาตรการต่อทุกคนภายในอ่างเก็บน้ำห้วยตึงเฒ่าตามพระราชดำริ ต้องมาลงชื่อ ใครไม่มาถือว่าไม่ให้ความร่วมมือและจะถูกเพ่งเล็งให้เจ้าของร้านเป็นผู้นำทีมของตนเอง ซึ่งได้รับความร่วมมือทุกคนได้เดินทางมารวมในพิธีอย่างเคร่งครัด ขณะเดียวกันพร้อมมีรางวัลให้กับผู้ชี้เบาะแสลักลอบมาเผาจำนวน 1 หมื่นบาท

Must Read

เตือนระวัง! “ชิคุนกุนยา” ระบาด ตั้งแต่ต้นปีป่วยแล้วเกือบหกพันคน ภาคเหนือมีอัตราป่วยมากสุดเป็นอันดับ 2 ของประเทศ

เตือนระวัง! ชิคุนกุนยาระบาด ตั้งแต่ต้นปีป่วยแล้วเกือบหกพันคน ภาคเหนือมีอัตราป่วยมากสุดเป็นอันดับ 2 ของประเทศ วันที่ 8 สิงหาคม 2563 นายแพทย์สุวรรณชัย  วัฒนายิ่งเจริญชัย  อธิบดีกรมควบคุมโรค เปิดเผยว่า “จากการเฝ้าระวังของกรมควบคุมโรค สถานการณ์โรคไข้ปวดข้อยุงลายหรือโรคชิคุนกุนยา ในปี 2563 พบผู้ป่วยแล้ว 5,728 ราย จาก 65 จังหวัด ไม่มีผู้เสียชีวิต...
error: Alert: Content is protected !!