เชียงใหม่ ระดมกำลังพลกว่า 200 นาย เข้าพื้นที่ที่เกิดจุดความร้อนซ้ำซาก เช้านี้พบจุดความร้อน 69 จุด

884

จังหวัดเชียงใหม่ ระดมกำลังพลกว่า 200 นาย เข้าพื้นที่ที่เกิดจุดความร้อนซ้ำซาก ย้ำให้เพิ่มความถี่ลาดตระเวนในเขตป่า โดยได้นำ ฮ.กระทรวงทรัพยฯ เข้าดับไฟบนดอยนาง อ.เชียงดาว แล้ว

    วันนี้ 4 มีนาคม 2563 เวลา 09.00 น. นายทรงศักดิ์ มาอู๋ เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ สังกัดที่ทำการปกครองจังหวัดเชียงใหม่ ได้รับมอบหมายจาก นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์บัญชาการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) จังหวัดเชียงใหม่ ประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อประเมินสถานการณ์พื้นที่ที่เกิดจุดความร้อนจำนวนมาก

blank

    โดยผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ได้สั่งการให้ตรวจเช็คสรรพกำลังของเจ้าหน้าที่จากแต่ละหน่วยงาน แล้วนำมาเป็นกองกำลังกลาง ที่จังหวัดจะสามารถส่งกำลังเข้าไปสนับสนุนการปฏิบัติงานร่วมกับกำลังเจ้าหน้าที่ในแต่ละพื้นที่ที่มีสถานการณ์ไฟป่ารุนแรงได้ทันที โดยเป็นการบูรณาการกำลังร่วมกัน ประกอบด้วย ทหารสังกัด มทบ.33 จำนวน 50 นาย , ทหารพราน สังกัด กอ.รมน. จำนวน 21 นาย , ชุดเหยี่ยวไฟ สังกัดกรมป่าไม้ จำนวน 100 นาย , ชุดเสือไฟ สังกัดสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 (กรมอุทยานฯ) จำนวน 30 นาย , สมาชิก อส. สังกัดกรมการปกครอง จำนวน 15 นาย และชุดเผชิญเหตุฯ อบจ. จำนวน 6 นาย รวมทั้งสิ้น จำนวน 223 นาย โดยขณะนี้ได้กระจายกำลังเข้าไปใน 4 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเชียงดาว อำเภอแม่แจ่ม อำเภอแม่แตง และอำเภอจอมทอง แล้วให้ฝังตัวอยู่ในหมู่บ้านที่เกิดการเผาซ้ำซาก พร้อมกับเพิ่มความถี่ในลาดตระเวนในพื้นที่ต่างๆ โดยเฉพาะในเขตป่าสงวน เขตอุทยานแห่งชาติ ที่อยู่ในเขตทุรกันดารและลาดชันให้มากขึ้น

blank

    ทั้งนี้ ศูนย์ฯ อ.เชียงดาว ได้ประชุมเจ้าหน้าที่หารือมาตรการการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควัน ซึ่งเช้านี้ยังคงมีจุดความร้อน Hotspot เกิดขึ้นจำนวน 30 จุด โดยศูนย์บัญชาการฯ จังหวัด ได้ส่งกำลังพลภาคพื้นดินเข้าไปสนับสนุนในพื้นที่ ประกอบด้วย กำลังพลจากทหาร จำนวน 30 นาย , ทหารพราน 7 นาย , ชุดเหยี่ยวไฟ 37 นาย , อส.และอบจ.รวม 15 นาย และสมทบด้วยตำรวจจิตอาสา จำนวน 10 นาย รวมทั้งสิ้น 99 นาย โดยได้ให้นายอำเภอเชียงดาว ในฐานะ ผอ.ศูนย์อำนวยการสั่งการแก้ปัญหาฝุ่นควันอำเภอ ในการบริหารจัดการกำลังพล โดยเน้นไปในพื้นที่ตำบลเมืองนะ และตำบลปิงโค้ง ขณะเดียวกัน จังหวัดเชียงใหม่ ได้ประสานขอสนับสนุนเฮลิคอปเตอร์จากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เข้าไปช่วยบินดับไฟบริเวณดอยนาง ตำบลเมืองนะ อำเภอเชียงดาว แล้ว

blank blank blank