เลขานุการ รมว.ทส. ลงพื้นที่ม่อนแจ่มติดตามการแก้ไขปัญหาในพื้นที่ ดำเนินคดีแล้ว 28 ราย เน้นย้ำให้ดำเนินการอย่างถูกต้อง

4524

เลขานุการ รมว.กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ติดตามงานแก้ไขปัญหาที่ดินในพื้นที่ ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ริม เน้นย้ำให้ดำเนินการอย่างถูกต้อง สร้างความเข้าใจแก่ผู้ประกอบการ และวางกรอบการดำเนินงานที่ชัดเจน

     นายธเนศพล ธนบุญยวัฒน์ เลขานุการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมคณะ ลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ประชุมติดตามงานแก้ไขปัญหาที่ดินในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ริม (ม่อนแจ่มและพื้นที่ใกล้เคียง) ตำบลโป่งแยง และตำบลแม่แรม อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามคำสั่งของคณะทำงานแก้ไขปัญหาที่ดินในพื้นที่ป่าป่าสงวนแห่งชาติฯ รวมถึงการบังคับใช้กฎหมายและติดตามผลการดำเนินคดีกับกลุ่มนายทุน ซึ่งขณะนี้ตรวจสอบพบว่ามีผู้ที่เข้าข่ายในการกระทำความผิด 116 ราย ซึ่งมี 3 ราย เป็นผู้บุกรุกเข้าไปในพื้นที่อุทยานแห่งชาติ และได้ดำเนินการรื้อถอนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว รวมทั้งได้ดำเนินคดีกับผู้เข้าข่ายกระทำผิดแล้ว 28 ราย ส่วนที่เหลือ 85 ราย อยู่ระหว่างการดำเนินการสอบสวน ซึ่งการดำเนินการครั้งนี้ใช้มาตรการทางรัฐศาสตร์กับนิติศาสตร์ควบคู่กัน เพื่อจัดระเบียบให้ผู้ที่ได้รับอนุญาตเข้ามาใช้พื้นที่ปฏิบัติตามระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมาย

     สำหรับผู้ประกอบการ 85 ราย ที่อยู่ระหว่างการสอบสวน ได้แบ่งประเภทปัญหาผู้กระทำความผิด ออกเป็น 5-6 กลุ่ม แต่ละกลุ่มจะมีวิธีการแก้ปัญหาที่แตกต่างกัน พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการได้ทักท้วงหรือโต้แย้ง ตามสิทธิทางกฎหมาย ซึ่งต้องดูการแก้ปัญหาเป็นรายๆ ไป อย่างไรก็ตาม นายวราวุธ ศิลปะอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้กำชับให้ดำเนินการอย่างเฉียบขาดกับผู้ประกอบการที่มีการเปลี่ยนผู้ถือครองมาเป็นนายทุนต่างชาติ และให้ถือเป็นความสำคัญเร่งด่วน

     ทั้งนี้ กรมป่าไม้ได้ตั้งศูนย์อำนวยการส่วนหน้าบนจุดชมวิวม่อนแจ่ม และระดมสรรพกำลังทั้งหมดจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งนำโดย นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อดำเนินการแก้ไขปัญหาอย่างมีกรอบและรวดเร็วที่สุด ซึ่งการดำเนินการทั้งหมดจะยึดหลักความถูกต้อง สร้างความเข้าใจแก่ผู้ประกอบการ และวางกรอบการดำเนินงานที่ชัดเจนตามห้วงเวลา เพื่อให้สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างยั่งยืน