blank
blank
Home ข่าวเชียงใหม่ ข่าวด่วน ข่าวเชียงใหม่ล่าสุด ข่าวเชียงใหม่วันนี้ วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ ประกาศเลื่อนการจัดงานปัจฉิมนิเทศและพิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สําเร็จการศึกษา ประจําปีการศึกษา 2562

วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ ประกาศเลื่อนการจัดงานปัจฉิมนิเทศและพิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สําเร็จการศึกษา ประจําปีการศึกษา 2562

-

blank

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ เรื่อง เลื่อนการจัดงานปัจฉิมนิเทศและพิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สําเร็จการศึกษา ประจําปีการศึกษา 2562

     ด้วยกระทรวงศึกษาธิการได้ออกประกาศเรื่อง มาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ประกาศ ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 ในข้อ 12 ให้องค์กรหลักและหน่วยงานในกํากับของกระทรวงศึกษาธิการ พิจารณาถึงความเหมาะสมในกิจกรรมการดําเนินการในช่วงระยะเวลาที่ประกาศฉบับนี้มีผลบังคับใช้ว่า กิจกรรมใดที่มีการชุมนุมหรือพบปะของบุคคลจํานวนมากที่อาจส่งผลโดยตรงให้เกิดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ให้ชะลอหรือระงับไว้ก่อน

     วิทยาลัยฯ พิจารณาแล้วเห็นว่า ขณะนี้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสสาย พันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) กําลังทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น โดยพบการติดเชื้อเพิ่มขึ้นและอาจเข้าสู่ในระยะที่ 3 เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไม่ให้ขยายในวงกว้างและเพื่อลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในชีวิตของข้าราชการ บุคลากรทางการศึกษา นักเรียนนักศึกษา ญาติและผู้ที่เกี่ยวข้อง

     ดังนั้นวิทยาลัยจึงขอประกาศเลื่อนการจัดงานปัจฉิมนิเทศและพิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สําเร็จการศึกษา ประจําปีการศึกษา 2562 ในระหว่างวันที่ 13 – 14 มีนาคม 2563 ออกไปก่อน จนกว่า สถานการณ์จะคลี่คลายและมีความปลอดภัยจากสถานการณ์โรคติดต่อดังกล่าว วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่จะจัดให้มีพิธีมอบใบประกาศนียบัตรผู้สําเร็จการศึกษา ประจําปีการศึกษา 2563 และจะประกาศให้ทราบต่อไป จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน ประกาศ ณ วันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2563

blank

blank

Must Read

แซ่บจนต้องร้องซี๊ดดด กับร้าน “ยำปูม้าเจ็ดยอด สาขาเชียงใหม่” มีคนละครึ่งด้วยนะ ร้านยำขวัญใจชาวเชียงใหม่ ที่จัดเต็มความแซ่บมาแล้วกว่า 3 ปี

แซ่บจนต้องร้องซี๊ดดด กับร้าน "ยำปูม้าเจ็ดยอด สาขาเชียงใหม่" มีคนละครึ่งด้วยนะ ร้านยำขวัญใจชาวเชียงใหม่ ที่จัดเต็มความแซ่บมาแล้วกว่า 3 ปี ขยายสาขาไปทั้งหมดแล้ว กว่า 12 สาขา เรียกได้ว่าร้านปัง ดังเป็นพลุแตกเลยทีเดียว วัตถุดิบของทางร้าน มั่นใจได้ว่า สดสะอาด เพราะทางร้านเน้นวัตถุดิบที่มีคุณภาพ โดยยึดหลัก 3 อย่างคือ รสชาติ ที่แซ่บจัดจ้าน อร่อยโดนใจ คุณภาพ ที่ใช้วัตถุดิบที่สดใหม่...