blank
blank
blank
blank
Homeข่าวเชียงใหม่ ข่าวด่วน ข่าวเชียงใหม่ล่าสุด ข่าวเชียงใหม่วันนี้วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ ประกาศเลื่อนการจัดงานปัจฉิมนิเทศและพิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สําเร็จการศึกษา ประจําปีการศึกษา 2562

วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ ประกาศเลื่อนการจัดงานปัจฉิมนิเทศและพิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สําเร็จการศึกษา ประจําปีการศึกษา 2562

-

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ เรื่อง เลื่อนการจัดงานปัจฉิมนิเทศและพิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สําเร็จการศึกษา ประจําปีการศึกษา 2562

     ด้วยกระทรวงศึกษาธิการได้ออกประกาศเรื่อง มาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ประกาศ ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 ในข้อ 12 ให้องค์กรหลักและหน่วยงานในกํากับของกระทรวงศึกษาธิการ พิจารณาถึงความเหมาะสมในกิจกรรมการดําเนินการในช่วงระยะเวลาที่ประกาศฉบับนี้มีผลบังคับใช้ว่า กิจกรรมใดที่มีการชุมนุมหรือพบปะของบุคคลจํานวนมากที่อาจส่งผลโดยตรงให้เกิดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ให้ชะลอหรือระงับไว้ก่อน

     วิทยาลัยฯ พิจารณาแล้วเห็นว่า ขณะนี้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสสาย พันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) กําลังทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น โดยพบการติดเชื้อเพิ่มขึ้นและอาจเข้าสู่ในระยะที่ 3 เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไม่ให้ขยายในวงกว้างและเพื่อลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในชีวิตของข้าราชการ บุคลากรทางการศึกษา นักเรียนนักศึกษา ญาติและผู้ที่เกี่ยวข้อง

     ดังนั้นวิทยาลัยจึงขอประกาศเลื่อนการจัดงานปัจฉิมนิเทศและพิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สําเร็จการศึกษา ประจําปีการศึกษา 2562 ในระหว่างวันที่ 13 – 14 มีนาคม 2563 ออกไปก่อน จนกว่า สถานการณ์จะคลี่คลายและมีความปลอดภัยจากสถานการณ์โรคติดต่อดังกล่าว วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่จะจัดให้มีพิธีมอบใบประกาศนียบัตรผู้สําเร็จการศึกษา ประจําปีการศึกษา 2563 และจะประกาศให้ทราบต่อไป จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน ประกาศ ณ วันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2563

blank

blank

Must Read

เชียงใหม่ เผยไทม์ไลน์ผู้ป่วยโควิด-19 วันที่ 19 มิ.ย.64 รายใหม่ จำนวน 3 ราย‼️

เชียงใหม่ เผยไทม์ไลน์ผู้ป่วยโควิด-19 วันที่ 19 มิ.ย.64 รายใหม่ จำนวน 3 ราย‼️ 📌19 มิ.ย. 64 ที่ศูนย์บัญชาการสถานการณ์การระบาดโรค Covid-19 จังหวัดเชียงใหม่ นายกนก ศรีวิชัยนันท์ ปลัดจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย ดร.ทรงยศ คำชัย หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมแถลงสถานการณ์การระบาดของโรค Covid-19...
error: Alert: Content is protected !!