ด่วน! ม.แม่โจ้ ออกแถลงการณ์ เลื่อนงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร

29345

ด่วน! ม.แม่โจ้ ออกแถลงการณ์ เลื่อนงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร

      แถลงการณ์มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง เลื่อนงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2561-2562 (ครั้งที่ 42) เนื่องด้วยขณะนี้ สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (CoVID-19) กําลังทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้นโดยพบการติดเชื้อ และจะเข้าสู่ในระยะที่ 3 เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไม่ให้ขยายในวงกว้างและเพื่อความปลอดภัยด้านสุขภาพของทุกคนที่เกี่ยวข้อง

      มหาวิทยาลัยขอเลื่อนงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2561-2562 (ครั้งที่ 42) ในระหว่างวันที่ 5-6 มีนาคม 2563 ออกไปก่อน ทั้งนี้ ได้นําความกราบทูล สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ทราบฝ่าพระบาทแล้วและทรงมีพระอนุญาตให้เลื่อนออกไปก่อน พร้อมนี้พระราชทานความห่วงใยมายังบัณฑิต ญาติ และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกท่าน ให้รักษาสุขภาพและร่วมกันฝ่าฟันวิกฤตในครั้งนี้ ถ้าสถานการณ์คลี่คลายแล้ว มหาวิทยาลัยจะขอพระราชทานกราบทูลเชิญเสด็จมาพระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยเร็วที่สุด

     จึงขอประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยจะชี้แจงรายละเอียดแก่บัณฑิต ในวันที่ 3 มีนาคม 2563 เวลา 09.00 น. ณ ศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

     ประกาศ ณ วันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2563(รองศาสตราจทย์ ดร.วีระพล ทองมา) รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้