กระทรวงสาธารณสุข ยืนยัน ประเทศไทยยังไม่พบ “โควิด-19”” ในสุนัข

746
โควิด-19 ในสุนัข

 สธ. ยืนยัน ไทยยังไม่พบ “โควิด-19”” ในสุนัข..
—————————————————

? เมื่อ 1 มีนาคม 2563 นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข กล่าวถึง กรณีที่มีข่าวการพบเชื้อไวรัสโคโรนาในสุนัขในต่างประเทศ (ฮ่องกง) ว่า ขณะนี้ ยังไม่มีรายงานในประเทศไทย อย่างไรก็ตาม ยังอยู่ในระหว่างการเฝ้าระวังและศึกษาข้อมูลด้านวิชาการเพิ่มเติม พร้อมขอแนะนำให้ผู้ที่ดูแลสุนัข รักษาความสะอาดของทั้งผู้เลี้ยงสุนัขและสุนัข ซึ่งควรหมั่นล้างมืออย่างสม่ำเสมอ

? อธิบดีกรมควบคุมโรค ยังกล่าวเพิ่มเติมถึง กรณีพบผู้ป่วยหรือสงสัยว่าป่วย ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด ต้องรายงานให้เจ้าหน้าที่รับทราบภายใน 3 ชั่วโมง

➡️ หากฝ่าฝืนมีความผิด ปรับไม่เกิน 20,000 บาท เพื่อดำเนินการควบคุมป้องกันโรคอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ