เอไอเอส ร่วมแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับเทคโนโลยี 5G กับคณาจารย์และบุคลากร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

     25 มิถุนายน 2562: เอไอเอส ร่วมแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับเทคโนโลยี 5G กับคณาจารย์และบุคลากร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ณ ห้องประชุม ตะวัน กังวานพงศ์ สำนักงานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยบรรยายเรื่องระบบ และเทคโนโลยี 5G แก่คณะกรรมการบริหาร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หลังจาก กสทช. ได้ประกาศให้ AWN เป็นผู้มีสิทธิในการได้รับอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ 700 MHz และได้เผยผลทดสอบล่าสุดเพื่อยืนยันความพร้อมที่จะเปิดบริการ 5G ให้คนไทยได้ใช้ในอนาคต อาทิ virtual reality /Augmented Reality การเพิ่มประสบการณ์รับชมคอนเสิร์ตและกีฬา การเล่นเกม การให้บริการด้าน IoT (Internet of Things) รวมไปถึงการทดสอบ VDO call และ speed test ด้วย เทคโนโลยี NEXT G บนเครือข่าย 5G

     ทั้งนี้เพื่อร่วมเป็นพันธมิตรในการเตรียมทดลอง ทดสอบร่วมกันต่อไป