Home ข่าวเชียงใหม่ ข่าวด่วน ข่าวเชียงใหม่ล่าสุด ข่าวเชียงใหม่วันนี้ ม.แม่โจ้ รับรายงานตัวบัณฑิต คุมเข้มตามมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการระบาด "โควิด-19"

ม.แม่โจ้ รับรายงานตัวบัณฑิต คุมเข้มตามมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการระบาด “โควิด-19”

-

ม.แม่โจ้ รับรายงานตัวบัณฑิต คุมเข้มตามมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการระบาด ไวรัสโควิด-19

     วันจันทร์ที่ 2 มีนาคม 2563 บัณฑิตมหาวิทยาลัยแม่โจ้เข้ารายงานตัว ณ ลานอนันต์ปัญญาวีร์ อาคารอำนวย ยศสุข เพื่อเตรียมเข้าพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปีการศึกษา 2561 – 2562 (ครั้งที่ 42) ที่จะมีขึ้นในวันที่ 5-6 มีนาคม 2563 ณ ศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ โดยในปีนี้มีบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร จำนวน 4,003 ราย แยกเป็น ระดับบัณฑิตศึกษา (ป.โท-ป.เอก) จำนวน 128 ราย และระดับบัณฑิต (ป.ตรี) จำนวน 3,875 ราย

     จากการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด -19 อยู่ในขณะนี้ ทางมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้ตระหนักถึงความปลอดภัยด้านสุขภาพของบัณฑิต ผู้ปฏิบัติหน้าที่ ตลอดจนผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง มหาวิทยาลัยได้วางมาตรการคุมเข้ม การเฝ้าระวังและและการป้องกันการระบาดของโรค โดยจัดให้มีจุดบริการแอลกอฮอล์หรือเจลล้างมือ จัดให้มีการตรวจวัดไข้บัณฑิต ผู้ปฏิบัติหน้าที่ ผู้เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด หากบัณฑิตมีไข้สูงกว่า 37.5 องศาเซลเซียส มหาวิทยาลัยจะส่งให้แพทย์วินิจฉัย บัณฑิตจะต้องสวมหน้ากากอนามัยตั้งแต่วันรายงานตัวเป็นต้นไป โดยให้ปฏิบัติตามประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่องมาตรการเฝ้าระวังและการป้องกันการระบาดของโรคไวรัสโควิด -19 สำหรับการฝึกซ้อมและพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ครั้งที่ 42 ลงวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 อย่างเคร่งครัด

Must Read

เปิดวิธีง่ายๆ ค้นหาร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการ “คนละครึ่ง”

เปิดวิธีง่ายๆ ค้นหาร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการ "คนละครึ่ง" โครงการ "คนละครึ่ง" เป็นโครงการเพื่อกระตุ้นการจับจ่ายใช้สอยภายในประเทศ บรรเทาภาระค่าใช้จ่ายให้ประชาชน และช่วยเพิ่มสภาพคล่องให้ร้านค้ารายย่อย เป็นการสนับสนุนเศรษฐกิจฐานรากและฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศในองค์รวม เงื่อนไขของ คนละครึ่ง -ให้ลงทะเบียนผ่าน เว็ปไซต์ชื่อ www.คนละครึ่ง.com -เริ่มวันที่ 16 ตุลาคม 2563 จำกัดจำนวน 10 ล้านสิทธิ กำหนดการ - เริ่มเปิดให้มีการลงทะเบียนสำหรับร้านค้า วันที่ 1 ตุลาคม 2563 - เปิดให้มีการลงทะเบียนสำหรับประชาชนทั่วไป วันที่...
error: Alert: Content is protected !!