ผู้ว่าฯ เชียงใหม่ สั่งอำเภอเชียงดาวประชุมหามาตรการควบคุมไฟป่าด่วน หลังจุด Hotspot พุ่งมากสุด

1150

ผู้ว่าฯ เชียงใหม่ สั่งอำเภอเชียงดาวประชุมหามาตรการควบคุมไฟป่าด่วน หลังจุด Hotspot พุ่งมากสุด พร้อมทั้งขอสนับสนุนกำลังพลลงพื้นที่หมู่บ้านเป้าหมายที่เกิดจุดความร้อนซ้ำซาก

     วันที่ 2 มีนาคม 2563 นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ สั่งการด่วนให้นายอำเภอทุกอำเภอ ติดตามสถานการณ์และข้อมูลจากศูนย์บัญชาการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) จังหวัดเชียงใหม่ อย่างใกล้ชิด โดยวันนี้ (รอบเช้า เวลา 02.00 น.) เกิดจุด Hotspot จำนวน 221 จุด ในพื้นที่ 18 อำเภอ 45 ตำบล โดยได้ตรวจสอบแล้ว เป็นพื้นที่เกษตรในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ จำนวน 14 จุด และลุกลามจากจุดเดิมรอบบ่ายวานนี้ 22 จุด ซึ่งเพิ่มขึ้นจำนวนมากจากเมื่อวาน (1 มี.ค. 63) ที่เกิดจุด Hotspot ขึ้นจำนวน 131 จุด โดยเฉพาะในพื้นที่ตำบลเมืองนะ อำเภอเชียงดาว เกิดไฟป่า จำนวน 33 จุด ถือว่ามากที่สุดในจังหวัดเชียงใหม่ และยังมีการลุกลามเป็นวงกว้าง จึงได้ให้นายอำเภอเรียกประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อหามาตรการยับยั้งโดยด่วน และขอให้รายงานความคืบหน้าการดำเนินงานให้ทราบเป็นระยะด้วย

     ขณะเดียวกัน จังหวัดเชียงใหม่ได้ประสานขอสนับสนุนอากาศยานจาก กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กองทัพอากาศ และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เข้ามาช่วยดับไฟในพื้นที่บนเขาสูงชันที่กำลังภาคพื้นดินเข้าไปดับไม่ได้ นอกจากนี้ ยังได้ประสานงานกับกองทัพภาคที่ 3 ขอสนับสนุนกำลังพล บูรณาการร่วมกับเจ้าหน้าที่ป่าไม้ ทหาร ตำรวจ กำนันผู้ใหญ่บ้าน และจิตอาสาในพื้นที่ ตั้งจุดเฝ้าระวังผู้ที่จะเข้าไปหาของป่าตามมาตรการปิดป่า และใช้มาตรการบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจัง รวมทั้งนำกำลังออกลาดตระเวน เพื่อเป็นการป้องกันและป้องปรามการเกิดไฟป่าในเขตป่าอนุรักษ์และป่าสงวน ตลอดจน การลงพื้นที่เข้าไปในหมู่บ้านเป้าหมายที่เกิดจุดความร้อนซ้ำซากอีกด้วย

Facebook Comments