เชียงใหม่ PM2.5 พุ่งสูงอันดับ 1 ของโลก เช้านี้พบจุดความร้อน 36 จุด

7539

เชียงใหม่ PM2.5 พุ่งสูงอันดับ 1 ของโลก จากการจัดอันดับของเว็บไซต์ AirVisual ฝุ่นควันปกคลุมทั่วเมือง เช้านี้พบจุดความร้อน 36 จุด

     วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563 รายงานคุณภาพอากาศของจังหวัดเชียงใหม่ ช่วงเวลา 11.00 น. พบว่าจังหวัดเชียงใหม่ มีค่า PM2.5 พุ่งสูงเกินมาตรฐานทุกจุดตรวจวัด อยู่ในระดับมีผลกระทบต่อสุขภาพมาก มีฝุ่นควันหนาปกคลุมเมืองหนาแน่น

    โดยเว็บไซต์ AirVisual เว็บไซต์ตรวจเช็คค่าคุณภาพอากาศชื่อดังของโลก ได้จัดอันดับเมืองที่อากาศแย่ที่สุดในโลก เมื่อเวลา 11.00 น. โดยเชียงใหม่อยู่อันดับ 1 ของโลก

     ทางด้านศูนย์บัญชาการเหตุการณ์แก้ไขปัญหาไฟป่าและฝุ่นควันจังหวัดเชียงใหม่ รายงานแจ้งจุด Hotspot ระบบ VIIRS ตามข้อมูล GISDA วันที่ 29 ก.พ. 63 (รอบเช้า เวลา 02.37 น.) จำนวน 36 จุด ในพื้นที่ 12 อำเภอ 20 ตำบล มีรายละเอียด ดังนี้
1) อำเภอเชียงดาว 6 จุด (ป่าอนุรักษ์ 5 ,ชุมชนและอื่นๆ 1)
2) อำเภอแม่แจ่ม 6 จุด (ป่าอนุรักษ์ 5 ,สปก. 1)
3) อำเภอแม่แตง 6 จุด (ป่าอนุรักษ์ 6)
4) อำเภอไชยปราการ 4 จุด (ป่าอนุรักษ์ 3 ,ป่าสงวน 1)
5) อำเภอหางดง 4 จุด (ป่าสงวน 4)
6) อำเภอดอยหล่อ 2 จุด (ป่าอนุรักษ์ 2)
7) อำเภอแม่ออน 2 จุด (เกษตร 1 ,ชุมชนและอื่นๆ 1)
8) อำเภออมก๋อย 2 จุด (ป่าอนุรักษ์ 1 ,ป่าสงวน 1)
9) อำเภอดอยเต่า 1 จุด (ป่าสงวน 1)
10) อำเภอฝาง 1 จุด (สปก. 1)
11) อำเภอแม่ริม 1จุด (ชุมชนและอื่นๆ 1)
12) อำเภอฮอด 1 จุด (ป่าอนุรักษ์ 1)

     จากค่าฝุ่นควัน PM2.5 ที่พุ่งสูงอยู่ในพื้นที่เชียงใหม่ขนาดนี้ จึงแจ้งเตือนประชาชนให้งดกิจกรรมภายนอกอาคาร และสวมใส่หน้ากากป้องกันด้วย

1582949346758
1582949404290
S 8781831
S 8781832
S 8781833
S 8781834
S 8781835
S 8781836
S 8781837
messageImage 1582932321375