ราชกิจจาฯ เผยแพร่ประกาศโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) เป็นโรคติดต่ออันตราย

8789

ราชกิจจาฯ เผยแพร่ประกาศโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) เป็นโรคติดต่ออันตราย

     วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563 ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ชื่อและอาการสำคัญของโรคติดต่ออันตราย(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2563 โดยที่เป็นการสมควรให้มีประกาศให้โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) เป็นโรคติดต่ออันตรายตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 เพื่อประโยชน์ในการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดต่ออันตราย

     ด้านนายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ได้โพสต์เกี่ยวกับประกาศดังกล่าวลงในแฟนเฟจส่วนตัว โดยระบุว่า “COVID-19 = โรคติดต่ออันตราย ต่อไปนี้ เราจะใช้มาตรการตามกฎหมาย อย่างเคร่งครัด เพื่อการควบคุมโรค อย่างมีประสิทธิภาพประกาศกระทรวงสาธารณสุขนี้ จะมีผลบังคับใช้วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563 เริ่มปฏิบัติตามกฎหมาย ตั้งแต่วันนี้ เป็นต้นไปครับ”