พรุ่งนี้(29 ก.พ. 63) แจ้งปรับลดราคาน้ำมันทุกชนิดลง 60 สตางค์ต่อลิตร

1452

พรุ่งนี้(29 ก.พ. 63) แจ้งปรับลดราคาน้ำมันทุกชนิดลง 60 สตางค์ต่อลิตร ยกเว้น E85 ลดลง 40 สตางค์ต่อลิตร

     แจ้งปรับราคาขายปลีกน้ำมันกลุ่มแก๊สโซฮอล์ลดลง 60 สตางค์ต่อลิตร ยกเว้น E85 ลดลง 40 สตางค์ต่อลิตร และน้ำมันกลุ่มดีเซลปรับลดลง 60 สตางค์ต่อลิตร มีผลวันพรุ่งนี้(29 ก.พ. 63) เวลา 05.00 น.

*ราคานี้เป็นราคาในเขตพื้นที่ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ราคาอาจแตกต่างออกไปตามพื้นที่และสถานีบริการน้ำมัน

x87lj1.jpg

Facebook Comments