Home ข่าวทั่วไทย ผู้ใช้สิทธิบัตรทอง สิทธิประกันสังคม เข้าข่ายติดเชื้อ โควิค19 ตรวจ - รักษาฟรี

ผู้ใช้สิทธิบัตรทอง สิทธิประกันสังคม เข้าข่ายติดเชื้อ โควิค19 ตรวจ – รักษาฟรี

-

ผู้ใช้สิทธิบัตรทอง สิทธิประกันสังคม เข้าข่ายติดเชื้อ โควิค19 ตรวจ-รักษาฟรี

     ผู้ใช้สิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (บัตรทอง) หรือสิทธิประกันสังคม หากมีอาการสงสัยว่าป่วยโรคโควิค19 เข้าเกณฑ์ของกรมควบคุมโรค ให้รีบพบแพทย์เพื่อตรวจหาเชื้อในโรงพยาบาลตามสิทธิได้ฟรี แต่ถ้ามีอาการป่วยไม่เข้าเกณฑ์ แล้วต้องการตรวจหาเชื้อโดยที่แพทย์ไม่ได้วินิจฉัย จะต้องจ่ายเงินเอง

     หากพบผู้ใช้สิทธิบัตรทองหรือสิทธิประกันสังคมป่วยเป็นโรคโควิด-19 จะได้รับการรักษาอย่างเร่งด่วน โดยโรงพยาบาลตามสิทธิจะประสานส่งตัวเข้ารักษาในโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขตามขั้นตอน โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น

     ทั้งนี้ สำหรับสิทธิประกันสังคม กรณีไม่สามารถรักษาตัวในโรงพยาบาลตามสิทธิ สามารถเข้ารักษากรณีฉุกเฉินในโรงพยาบาลอื่นได้ภายใน 72 ชั่วโมง หากถูกกักตัวเพื่อไม่ให้แพร่เชื้อ ให้แจ้งโรงพยาบาลตามสิทธิรับผิดชอบค่าใช้จ่าย สอบถามเพิ่มเติม สายด่วน สปสช. โทร.1330 และ สายด่วนประกันสังคม โทร.1506

2020 02 277222

Must Read

สมาคมวิทยาการวัชพืชฯ เผย “น้ำปู” กินได้ มีค่าสารตกค้างที่น้อยมากและไม่เป็นอันตราย โต้ “มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค” ให้ข้อมูลไม่ครบถ้วนทำสังคมตื่นตระหนก

สมาคมวิทยาการวัชพืชฯ เผย "น้ำปู" กินได้ มีค่าสารตกค้างที่น้อยมากและไม่เป็นอันตราย โต้ "มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค" ให้ข้อมูลไม่ครบถ้วนทำสังคมตื่นตระหนก        จากกรณีที่ทางศูนย์ทดสอบฉลาดซื้อ มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค เปิดเผยผลการตรวจวิเคราะห์พบการตกค้างของสารพาราควอตจำนวน 8 ตัวอย่าง จากจำนวน 24 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 33  หรือ 1 ใน 3 ของตัวอย่างที่สุ่มตรวจทั้งหมด ใน 6 จังหวัด  โดยตัวอย่างทั้งหมดมีค่าเฉลี่ยของการตกค้างพาราควอตเป็นจำนวน 0.04275 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม นั้น -ศูนย์ทดสอบฉลาดซื้อ มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค พบสารพาราควอตในน้ำปู 33% จาก 24 ตัวอย่างใน 6 จังหวัดภาคเหนือ       ล่าสุดทางสมาคมวิทยาการวัชพืชแห่งประเทศไทย...
error: Alert: Content is protected !!