ผู้ใช้สิทธิบัตรทอง สิทธิประกันสังคม เข้าข่ายติดเชื้อ โควิค19 ตรวจ – รักษาฟรี

11098
เชื้อ โควิค19

ผู้ใช้สิทธิบัตรทอง สิทธิประกันสังคม เข้าข่ายติดเชื้อ โควิค19 ตรวจ-รักษาฟรี

     ผู้ใช้สิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (บัตรทอง) หรือสิทธิประกันสังคม หากมีอาการสงสัยว่าป่วยโรคโควิค19 เข้าเกณฑ์ของกรมควบคุมโรค ให้รีบพบแพทย์เพื่อตรวจหาเชื้อในโรงพยาบาลตามสิทธิได้ฟรี แต่ถ้ามีอาการป่วยไม่เข้าเกณฑ์ แล้วต้องการตรวจหาเชื้อโดยที่แพทย์ไม่ได้วินิจฉัย จะต้องจ่ายเงินเอง

     หากพบผู้ใช้สิทธิบัตรทองหรือสิทธิประกันสังคมป่วยเป็นโรคโควิด-19 จะได้รับการรักษาอย่างเร่งด่วน โดยโรงพยาบาลตามสิทธิจะประสานส่งตัวเข้ารักษาในโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขตามขั้นตอน โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น

     ทั้งนี้ สำหรับสิทธิประกันสังคม กรณีไม่สามารถรักษาตัวในโรงพยาบาลตามสิทธิ สามารถเข้ารักษากรณีฉุกเฉินในโรงพยาบาลอื่นได้ภายใน 72 ชั่วโมง หากถูกกักตัวเพื่อไม่ให้แพร่เชื้อ ให้แจ้งโรงพยาบาลตามสิทธิรับผิดชอบค่าใช้จ่าย สอบถามเพิ่มเติม สายด่วน สปสช. โทร.1330 และ สายด่วนประกันสังคม โทร.1506

2020 02 277222