เชียงใหม่ PM2.5 พุ่งสูงอันดับ 1 ของโลก ฝุ่นควันปกคลุมทั่วเมือง เช้านี้พบจุดความร้อน 24 จุด

31770

เชียงใหม่ PM2.5 พุ่งสูงอันดับ 1 ของโลก จากการจัดอันดับของเว็บไซต์ AirVisual ฝุ่นควันปกคลุมทั่วเมือง เช้านี้พบจุดความร้อน 24 จุด

     วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 รายงานคุณภาพอากาศของจังหวัดเชียงใหม่ ช่วงเวลา 11.00 น. พบว่าจังหวัดเชียงใหม่ มีค่า PM2.5 พุ่งสูงเกินมาตรฐานทุกจุดตรวจวัด อยู่ในระดับมีผลกระทบต่อสุขภาพมาก มีฝุ่นควันหนาปกคลุมเมืองหนาแน่น

    โดยเว็บไซต์ AirVisual เว็บไซต์ตรวจเช็คค่าคุณภาพอากาศชื่อดังของโลก ได้จัดอันดับเมืองที่อากาศแย่ที่สุดในโลก เมื่อเวลา 11.00 น. โดยเชียงใหม่อยู่อันดับ 1 ของโลก

     ทางด้านศูนย์บัญชาการเหตุการณ์แก้ไขปัญหาไฟป่าและฝุ่นควันจังหวัดเชียงใหม่ รายงานจุด Hotspot ระบบ VIIRS ตามข้อมูล GISDA วันที่ 28 ก.พ. 63 (รอบเช้า เวลา 01.15 น. และ 02.56 น.) จำนวน 24 จุด ในพื้นที่ 6 อำเภอ 9 ตำบล มีรายละเอียด ดังนี้
1) อำเภอเชียงดาว 10 จุด (ป่าอนุรักษ์ 10)
2) อำเภอจอมทอง 7 จุด (ป่าอนุรักษ์ 7)
3) อำเภอแม่แจ่ม 3 จุด (ป่าอนุรักษ์ 2,ป่าสงวน 1)
4) อำเภอพร้าว 2 จุด (ป่าอนุรักษ์ 2)
5) อำเภอดอยเต่า 1 จุด (ป่าสงวน 1)
6) อำเภออมก๋อย 1 จุด (ป่าสงวน 1)

     จากค่าฝุ่นควัน PM2.5 ที่พุ่งสูงอยู่ในพื้นที่เชียงใหม่ขนาดนี้ จึงแจ้งเตือนประชาชนให้งดกิจกรรมภายนอกอาคาร และสวมใส่หน้ากากป้องกันด้วย

158286266865915828623301411582862351737
15828623650741582862381572158286239695715828624139041582862426079messageImage 15828455135401582861962821