เผยรายชื่อร้านค้าธงฟ้าในเชียงใหม่ ที่ได้รับจัดสรรให้จำหน่ายหน้ากากอนามัยชิ้นละ 2.50 บาท

33956

เผยรายชื่อร้านค้าธงฟ้าในเชียงใหม่ ที่ได้รับจัดสรรให้จำหน่ายหน้ากากอนามัยชิ้นละ 2.50 บาท

     เผยรายชื่อร้านค้าธงฟ้าในจังหวัดเชียงใหม่ ที่ได้รับจัดสรรหน้ากากอนามัยเพื่อจำหน่ายให้กับประชาชน โดยจำหน่ายในราคาชิ้นละ 2.50 บาท จำกัดไม่เกิน 10 ชิ้น/คน โดยรายชื่อร้านธงฟ้าในจังหวัดเชียงใหม่ที่เข้าร่วมมีดังนี้

(ข้อมูล ณ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563)

256302270805343663833 page 008
256302270805343663833 page 009
256302270805343663833 page 010

ข้อมูลร้านธงฟ้าทั่วประเทศ >> https://www.dit.go.th/Content.aspx?m=8&c=27858