Home ข่าวเชียงใหม่ ข่าวด่วน ข่าวเชียงใหม่ล่าสุด ข่าวเชียงใหม่วันนี้ เผยรายชื่อร้านค้าธงฟ้าในเชียงใหม่ ที่ได้รับจัดสรรให้จำหน่ายหน้ากากอนามัยชิ้นละ 2.50 บาท

เผยรายชื่อร้านค้าธงฟ้าในเชียงใหม่ ที่ได้รับจัดสรรให้จำหน่ายหน้ากากอนามัยชิ้นละ 2.50 บาท

-

เผยรายชื่อร้านค้าธงฟ้าในเชียงใหม่ ที่ได้รับจัดสรรให้จำหน่ายหน้ากากอนามัยชิ้นละ 2.50 บาท

     เผยรายชื่อร้านค้าธงฟ้าในจังหวัดเชียงใหม่ ที่ได้รับจัดสรรหน้ากากอนามัยเพื่อจำหน่ายให้กับประชาชน โดยจำหน่ายในราคาชิ้นละ 2.50 บาท จำกัดไม่เกิน 10 ชิ้น/คน โดยรายชื่อร้านธงฟ้าในจังหวัดเชียงใหม่ที่เข้าร่วมมีดังนี้

(ข้อมูล ณ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563)

256302270805343663833 page 008
256302270805343663833 page 009
256302270805343663833 page 010

ข้อมูลร้านธงฟ้าทั่วประเทศ >> https://www.dit.go.th/Content.aspx?m=8&c=27858

Must Read

สธ. เคาะปลดล็อก “กัญชา-กัญชง” พ้นบัญชียาเสพติด นำต่อยอดเศรษฐกิจและทางการแพทย์

สธ. เคาะปลดล็อก “กัญชา-กัญชง” พ้นบัญชียาเสพติด นำต่อยอดเศรษฐกิจและทางการแพทย์ นายแพทย์เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เผยว่า กระทรวงฯได้ขับเคลื่อนนโยบาย กัญชาทางการแพทย์และส่งเสริมให้กัญชาและกัญชงเป็นพืชเศรษฐกิจใหม่ ตามนโยบายของรัฐบาล โดยเมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา ได้มีการประชุมคณะกรรมการควบคุมยาเสพติดให้โทษ และมีมติเห็นว่า วิถีภูมิปัญญาด้านสุขภาพของไทยมีการนำส่วนของใบกิ่งก้านลำต้นรากมาใช้ จึงปลดส่วนนี้ออก ออกจากการเป็นยาเสพติดให้โทษ เพื่อให้ประชาชนได้เข้าถึงมากขึ้น โดยร่างประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่องระบุชื่อยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 พ.ศ... ที่ปรับปรุงขึ้นใหม่ยังคงสอดคล้องกับพันธกรณีระหว่างประเทศ...
error: Alert: Content is protected !!