Home ข่าวเชียงใหม่ ข่าวด่วน ข่าวเชียงใหม่ล่าสุด ข่าวเชียงใหม่วันนี้ ผู้ว่าฯ เชียงใหม่ สั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมป้องกันและควบคุมไวรัส COVID-19

ผู้ว่าฯ เชียงใหม่ สั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมป้องกันและควบคุมไวรัส COVID-19

-

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ สั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันป้องกันและควบคุมไวรัส COVID-19 โดยให้โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลและเครือข่าย ลงพื้นที่สร้างการรับรู้แก่ประชาชนอย่างต่อเนื่อง

     นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้สั่งการในการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัด ในวันนี้ (27 ก.พ. 63) ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันป้องกันและควบคุมไวรัส COVID-19 โดยให้โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ลงพื้นที่สร้างการรับรู้แก่ประชาชน ผ่านกลไกอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน หรือ อสม. พร้อมทั้งให้ประสานวัด โรงเรียน ผู้นำหมู่บ้าน ผู้นำตำบล บอกกล่าวให้ประชาชนสังเกตอาการของตนเองทุกวันอย่างสม่ำเสมอ เพราะโรคดังกล่าวเป็นโรคที่อันตรายถึงชีวิต

      ทั้งนี้ยังได้เน้นย้ำให้ประชาชนดูแลและป้องกันตนเองอย่างเคร่งครัด กินของร้อน ใช้ช้อนกลาง สวมหน้ากากอนามัย ล้างมือบ่อยๆ ไม่ใช้มือสัมผัสตา จมูก ทำให้ร่างกายแข็งแรง และหลีกเลี่ยงการเข้าไปในพื้นที่ชุมชน สำหรับการปฏิบัติด้านการคัดกรองตามพื้นที่สถานีขนส่ง สถานีรถไฟ และท่าอากาศยาน ยังคงให้มีการปฏิบัติอย่างเข้มงวดและต่อเนื่องจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย

     ขณะที่ นายแพทย์จตุชัย มณีรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ได้มีการวางแผนการดำเนินงาน หากเกิดการแพร่ระบาดในวงกว้าง โดยเตรียมซ้อมแผน Table Top พร้องตั้งจุดคัดกรองตามด่านชายแดน และประสานงานกับตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ ในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558

Must Read

ปศุสัตว์เชียงใหม่ ยกระดับมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร ตรวจเข้มป้องกันการลักลอบนำสุกรเข้ามาในประเทศ

สำนักงานปศุสัตว์ จังหวัดเชียงใหม่ ยกระดับมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร ตรวจเข้มป้องกันการลักลอบนำสุกรเข้ามาในประเทศ วันที่ 11 สิงหาคม 2563 นายพงศ์พัฒน์ ขัตพันธ์ ปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยในการแถลงข่าวประจำสัปดาห์ ของสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่ ว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรยังมีการระบาดอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสาธารณรัฐประชาชนจีน และสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ทำให้ต้องมีการคัดทิ้งและทำลายสุกรไปแล้วกว่า 200 ล้านตัว สร้างความเสียหายต่ออุตสาหกรรมการผลิตสุกรเป็นอย่างมาก และเมื่อวันที่ 9 มิถุนายน ที่ผ่านมา...
error: Alert: Content is protected !!