เชียงใหม่ เตรียมผ่อนผันให้ประชาชนเล่นสาดน้ำสงกรานต์ท้ายกระบะรถได้ ในเขตคูเมือง

2572

จังหวัดเชียงใหม่ เตรียมพิจารณาผ่อนผันให้ประชาชนและนักท่องเที่ยว สามารถเล่นสาดน้ำสงกรานต์ท้ายกระบะรถได้ในเขตพื้นที่รอบคูเมือง

     วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 นายคมสัน สุวรรณอัมพา รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวในการประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยความปลอดภัยทางถนน ว่า หลังจากมีกระแสการแพร่ระบาดของโรคไวรัส COVID 19 เข้ามาในจังหวัดเชียงใหม่ ทำให้ส่งผลกระทบต่อการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่

blank

     ดังนั้น ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ปีนี้ ทางจังหวัดจึงมีแนวทางที่จะกระตุ้นการท่องเที่ยวให้ดีขึ้น โดยได้มีการหารือกับหน่วยงานต่างๆ ของจังหวัดแล้วว่า ในงานเทศกาลมหาสงกรานต์ของจังหวัดเชียงใหม่ในปีนี้ ทางจังหวัดจะอนุโลมให้พี่น้องประชาชนและนักท่องเที่ยว สามารถเล่นสาดน้ำท้ายรถกระบะได้ ในบริเวณโดยรอบคูเมือง เนื่องจากการเล่นน้ำในลักษณะดังกล่าวประชาชนได้ยึดถือปฏิบัติ และเป็นภาพที่ติดตาของประชาชนในการเล่นน้ำสงกรานต์ของจังหวัดเชียงใหม่มาอย่างยาวนาน โดยมองว่าการจราจรในระหว่างการเล่นน้ำสงกรานต์ บริเวณโดยรอบคูเมืองจะติดขัดตลอดเส้นทาง ซึ่งรถสามารถเคลื่อนตัวได้ช้าอยู่แล้ว ดังนั้น จึงอาจจะอนุโลมให้ประชาชนเล่นสาดน้ำท้ายรถกระบะได้ เพื่อให้บรรยากาศการเล่นน้ำสงกรานต์ของจังหวัดเชียงใหม่เป็นไปอย่างสนุกสนาน สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวเข้ามาเล่นน้ำและท่องเที่ยวในจังหวัด ทำให้เกิดการกระตุ้นการท่องเที่ยวให้ดีขึ้น และส่งผลที่ดีต่อเศรษฐกิจของจังหวัดเชียงใหม่

       อย่างไรก็ตาม จำเป็นต้องมีการเข้มงวดในการดูแลรักษาความปลอดภัย ซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะบูรณาการกัน ส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่เข้าไปตรวจตราและดูแลความปลอดภัยในการเล่นน้ำของพี่น้องประชาชน และนักท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ จะยังคงห้ามไม่ให้มีการดื่มสุรา หรือจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิด หากพบว่ามีการฝ่าฝืนจะมีการดำเนินการตามกฎหมายทันที ทั้งนี้ ในการดำเนินการดังกล่าว จะได้หารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอีกครั้ง