คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับรางวัลการบริหารสู่ความเป็นเลิศ ประจำปี 2562

392
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับรางวัลการบริหารสู่ความเป็นเลิศ ประจำปี 2562

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับรางวัลการบริหารสู่ความเป็นเลิศ ประจำปี 2562

     คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับรางวัลการบริหารสู่ความเป็นเลิศ ประจำปี 2562 ( Thailand Quality Class : TQC 2019 ) รางวัลอันทรงเกียรติที่แสดงถึงการบริหารองค์กรที่เป็นเลิศ โดยสำนักงานรางวัลคุณภาพแห่งชาติ สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ กระทรวงอุตสาหกรรม ในพิธีมอบรางวัลคุณภาพแห่งชาติ

     ครั้งที่ 18 ประจำปี 2562 : Thailand Quality Award (TQA ) 2019 โดยได้รับเกียรติจาก คุณกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ประธานในพิธีมอบโล่รางวัล แด่ ศ.นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดี และบุคคลากรคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ศูนย์นิทรรศการ และการประชุมไบเทค กรุงเทพฯ

S 33292314
S 33300550

 

Facebook Comments