สภากาชาดไทย ออกประกาศห้ามบุคลากรเดินทางไปประเทศเสี่ยงเชื้อไวรัสโคโรนา

180

สภากาชาดไทย ออกประกาศห้ามบุคลากรเดินทางไปประเทศเสี่ยงเชื้อไวรัสโคโรนา

     สภากาชาดไทย ออกประกาศสภากาชาดไทย เรื่องมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยมีรายละเอียดดังนี้