สโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ออกแถลงการณ์ส่งกำลังใจให้คณะกรรมการบริหารพรรคและสมาชิกพรรคอนาคตใหม่

8439

สโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ออกแถลงการณ์ส่งกำลังใจให้คณะกรรมการบริหารพรรคและสมาชิกพรรคอนาคตใหม่

     วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2563 สโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ออกแถลงการณ์ส่งกำลังใจให้คณะกรรมการบริหารพรรคและสมาชิกพรรคอนาคตใหม่ หลังศาลรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัย ยุบพรรคอนาคตใหม่และตัดสิทธิ์ทางการเมืองของกรรมการบริหารพรรคเป็นเวลา 10 ปี โดยเนื้อหาของแถลงการณ์ระบุว่า

     แถลงการณ์สโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ส่งกำลังใจให้คณะกรรมการบริหารพรรคและสมาชิกพรรคอนาคตใหม่ สืบเนื่องจากคำพิพากษาของศาลรัฐธรรมนูญเมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 ให้ยุบพรรคอนาคตใหม่ และตัดสิทธิทางการเมืองของคณะกรรมการบริหารพรรค จำนวน 16 คนเป็นเวลา 10 ปีนับแต่วันที่ศาล มีคำพิพากษา ซึ่งเหตุการณ์ดังกล่าวส่งผลกระทบต่อสมาชิกพรรคอนาคตใหม่ และประชาชนที่ให้การสนับสนุน

     สโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในฐานะองค์กรที่อยู่ภายใต้หลักการประชาธิปไตย อีกทั้งยังเป็นตัวแทนของนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สโมสรนักศึกษาฯเป็นองค์กรที่มีอุดมการณ์ยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตย และหลักสิทธิมนุษยชน และมุ่งมั่นที่จะกระทำการต่าง ๆ เพื่อผลประโยชน์ของนักศึกษาตลอดมา เฉกเช่นเดียวกับพรรคอนาคตใหม่ และพรรคอื่น ๆ ที่ยึดมั่นในอุดมการณ์ประชาธิปไตย จากเหตุการณ์ดังกล่าวสโมสรนักศึกษาฯ จึงขอแสดงความเสียใจต่อพรรคอนาคตใหม่ พร้อมทั้งขอเป็นกำลังใจให้สมาชิกพรรคอนาคตใหม่ และประชาชนที่ให้การสนับสนุนพรรค ขอทุกคนให้ยึดมั่นในอุดมการณ์ประชาธิปไตยต่อไป แม้ว่าการยุบพรรคการเมืองอันเป็นตัวแทนของการแสดงอำนาจและเจตจำนงของประชาชนก็ตาม แต่การยึดมั่นในหลักการจะทำให้สังคมไทยก้าวไปต่อไป

     สโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ของเราจะยังคงยึดมั่นในอุดมการณ์ดังกล่าวนี้ต่อไป และร่วมยืนเคียงข้างประชาชนผู้ยึดมั่นในวิถีทางประชาธิปไตยตลอดไป อีกทั้งยังมีความหวังว่า สังคมไทยจะกลับมาเป็นสังคมที่ยึดมั่นในหลักนิติธรรม นิติรัฐ เพื่อธำรงหลักการประชาธิปไตยให้อยู่ในสังคมไทยตลอดไป เพื่อนำสังคมไปสู่ความเสมอภาค และเท่าเทียมกัน

สโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 22 กุมภาพันธ์ 2563

Facebook Comments