แจ้งเปลี่ยนจุดกลับรถ ‘แยกแม่กวง’ เพื่อเร่งรัดการก่อสร้างบริเวณทางแยกแม่กวง ช่วง กม.3+530 – กม.3+900 จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

5839

แจ้งเปลี่ยนจุดกลับรถ ‘แยกแม่กวง’ เพื่อเร่งรัดการก่อสร้างบริเวณทางแยกแม่กวง ช่วง กม.3+530 – กม.3+900 จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

     ข่าวประชาสัมพันธ์แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2 โดยโครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 121 สาย ทางเลี่ยงเมืองเชียงใหม่รอบนอก (ด้านเหนือ) ตอน ต.ต้นเปา – ต.ดอนแก้ว ตอน 1 ได้ดำเนินการปิดทางกลับรถทางเบี่ยง บริเวณ กม.3+600

     โดยให้ไปใช้จุดกลับรถเดิมที่ กม.2+650 เพื่อก่อสร้างบริเวณทางแยกแม่กวง ช่วง กม.3+530 – กม.3+900 ตั้งแต่วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 ไปจนกว่าจะแล้วเสร็จ จึงขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ โปรดปฏิบัติตามป้ายเตือนอย่างเคร่งครัด และลดความเร็วเมื่อถึงช่วงงานก่อสร้าง

xDw5X9.jpg