Home ข่าวเชียงใหม่ ข่าวด่วน ข่าวเชียงใหม่ล่าสุด ข่าวเชียงใหม่วันนี้ ราชกิจจาฯ ออกประกาศ ให้จำหน่ายหน้ากากอนามัยเกินชิ้นละ 2 บาท

ราชกิจจาฯ ออกประกาศ ให้จำหน่ายหน้ากากอนามัยเกินชิ้นละ 2 บาท

-

ราชกิจจานุเบกษา ออกประกาศ ให้จำหน่ายหน้ากากอนามัยเกินชิ้นละ 2 บาท

     เมื่อวันที่ 21 ก.พ. เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2563 เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการปันส่วนหรือจำหน่ายหน้ากากอนามัย

     โดยเนื้อหาสำคัญของประกาศนี้คือเพื่อให้การปันส่วนหรือจําหน่ายหน้ากากอนามัยเป็นไปอย่างมีระบบ รวมทั้งสามารถจัดสรร หน้ากากอนามัยให้มีปริมาณที่เพียงพอต่อความต้องการของประชาชนทั้งประเทศ และราคามีความเหมาะสม

     ซึ่งในประกาศข้อที่ 3 ได้ระบุ ให้ผู้ผลิต ตัวแทนจําหน่าย ในทุกท้องที่ทั่วราชอาณาจักร ปันส่วนหน้ากากอนามัย ไม่น้อยกว่าร้อยละห้าสิบของปริมาณการผลิต หรือปริมาณที่ครอบครอง แล้วแต่กรณี และจําหน่าย หน้ากากอนามัยจํานวนดังกล่าวให้แก่ศูนย์บริหารจัดการหน้ากากอนามัยของกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ ในราคาไม่เกินชิ้นละสองบาท เพื่อบริหารจัดการให้เพียงพอต่อความต้องการ ภายในประเทศ

อ่านประกาศฉบับเต็ม

Must Read

(มีคลิป Video) “วราวุธ” ลงพื้นที่ม่อนแจ่ม ติดตามการแก้ไขปัญหารุกล้ำที่ดินป่าสงวน จ่อรื้อรีสอร์ตเพิ่มอีก 14 แห่ง

(มีคลิป Video) "วราวุธ" ลงพื้นที่ม่อนแจ่ม ติดตามการแก้ไขปัญหารุกล้ำที่ดินป่าสงวน จ่อรื้อรีสอร์ตเพิ่มอีก 14 แห่ง เมื่อเวลา 11.00 น. วันที่ 19 ต.ค. 63 นายวราวุธ ศิลปะอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่ดอยม่อนแจ่ม อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ เพื่อติดตามความคืบหน้าการแก้ปัญหาที่ดินในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ริมบนดอยม่อนแจ่ม หลังพบมีการบุกรุกและใช้พื้นที่สร้างบ้านพักรีสอร์ต ไม่เป็นไปตามเงื่อนไขที่คณะรัฐมนตรีได้กำหนดไว้ ซึ่งที่ผ่านมามีรีสอร์ตบนดอยม่อนแจ่มถูกดำเนินคดีและสั่งรื้อถอนกว่า 30 ราย ส่วนอีกกว่า...
error: Alert: Content is protected !!