จราจรเชียงใหม่ แนะวางแผนหรือหลีกเลี่ยงการเดินทาง เส้นทาง 4 ศูนย์สอบ GAT-PAT ช่วง 22-25 ก.พ. นี้

5465

จราจรเชียงใหม่ แนะวางแผนหรือหลีกเลี่ยงการเดินทาง เส้นทาง 4 ศูนย์สอบ GAT-PAT ช่วง 22-25 ก.พ. นี้

      กลุ่มงานจราจรตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ ประชาสัมพันธ์ แจ้งวางแผนการเดินทาง เส้นทางสนามสอบ GAT-PAT ในตัวเมืองเชียงใหม่ ตั้งแต่วันที่ 22-25 กุมภาพันธ์ 2563 จำนวน 4 แห่ง ดังนี้

1.โรงเรียนวารีเชียงใหม่
2.โรงเรียนสาธิต ม.ช.
3.โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
4.โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย

ฝากวางแผนการเดินทางหรือเผื่อระยะเวลาในการเดินทางเส้นทางดังกล่าวด้วย

xorIbe.jpg

Facebook Comments