Home ข่าวประชาสัมพันธ์ PR “HOPE SCHOLARSHIP” โครงการมอบทุนการศึกษาน้องใหม่ จากมูลนิธิเรดิออน

“HOPE SCHOLARSHIP” โครงการมอบทุนการศึกษาน้องใหม่ จากมูลนิธิเรดิออน

-

“HOPE SCHOLARSHIP” โครงการมอบทุนการศึกษาน้องใหม่ จากมูลนิธิเรดิออน

     ในสภาวะเศรษฐกิจที่ตกต่ำต่อเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่าตั้งแต่ท้ายปีที่ผ่านมา ส่งผล กระทบต่อการท่องเที่ยว และเศรษฐกิจโดยรวมของจังหวัดเชียงใหม่หลายครอบครัวตองขยับตัวเองเพื่อทำงาน หลายอย่างเพื่อให้มีรายได้มากขึ้นให้เพียงพอต่อหนี้สินและภาระค่าใช้จ่ายในขณะที่สภาวะเศรษฐกิจกำลังตกลง อย่างรวดเร็ว สิ่งที่น่าเป็นห่วงคือโอกาสทางการศึกษาที่กำลังอยู่ในช่วงต่อของชีวิตเด็กในสังคมอีกหลายคน ที่ อาจจะต้องปรับตัวต่อความตกต่ำทางการเงินในเวลานี้รวมไปถึงสภาวะเครียดของผู้ปกครองโดยเฉพาะชนชั้นล่าง 

     มูลนิธิเรดิออน อินเตอร์เนชั่นแนล องค์กรช่วยเหลือและพัฒนาผู้ด้อยโอกาสในสังคมไทยมานานกว่า 12 ปีเปิดโอกาสสำหรับนักเรียน นักศึกษา ที่มีความต้องการสานความฝัน มุ่งมั่นศึกษาต่อระดับปริญญา แต่ ขาดปัจจัยด้านทุนทรัพย์ซึ่งอาจจะได้รับผลกระทบจากสภาวะเศรษฐกิจหรือพื้นฐานการสนับสนุนจาก ครอบครัว ใหม่โอกาสยื่นขอรับทุนการศึกษาผ่านโครงการที่กำลังจัดขึ้น 

     “Hope Scholarship” โครงการทุนการศึกษาน้องใหม่ที่จัดตั้งขึ้นโดยมูลนิธิเรดิออน อินเตอร์เนชั่น แนล มีเป้าหมายเพื่อระดมนักธุรกิจและองค์กรต่าง ๆทั่วประเทศมาร่วมมือกันช่วยเหลือนักเรียนไทยให้สามารถ มีโอกาสเรียนระดับมหาวิทยาลัย โดยเมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ผ่านมา ได้เปิดโครงการผ่านเว็บไซต์ www.radion-international.org อย่างเป็นทางการ และเปิดโอกาสให้ผู้ที่สนใจเข้าดาวน์โหลดใบสมัคร ซึ่ง เกณฑ์การพิจารณาการรับทุน พิจารณาจากสถานะทางการเงินและหลักสูตรการเรียนของผู็สมัคร โดยให้ทุน ตั้งแต่ 40000 บาท ถึง 120000 บาท ตลอดทั้งหลักสูตร สามารถรองรับสำหรับมหาวิทยาลัยของรัฐในประเทศไทย มากกว่านั้นความแตกต่างของโครงการให้ทุนครั้งนี้คือการได้ฝึกให้ผู้ที่ได้รับทุนมีโอกาสช่วยเหลือสังคม โดยการเป็นอาสาสมัครร่วมทำงานกับผู้บริหารขององค์กรเพื่อพัฒนาสังคม 

    “โครงการนี้จะเป็นโอกาสที่จะส่งต่อความรักและความหวังให้กับคนที่ดิ้นรนสู้ชีวต หลายคนมีความฝัน แต่ต้องสูญเสียความฝันเพราะการเงินไม่สนับสนุนชีวิตให้ไปต่อ ซึ้งการให้ในครั้งนี้คือการให้แบบไม่มีเงื่อนไข ผูกมัดทางการเงิน มีเพียงสิ่งเดียวคือ เมื่อพวกเขามีโอกาส มีความสามารถในการทำงานหาเงินในอนาคต เขาทำเช่นเดียวกันกับเราในวันนี้และยินดีจ่ายสื่งที่เขามีเพื่อส่งต่อความห่วงให้กับคนอื่น ”  Mr Eugene Wee ผู้ก่อตั้งและประธานบริหาร RADION International Foundation 

     สำหรับผู้ที่สนใจและเป็นผู้ที่ต้องการโอกาสทางการศึกษาจากมูลนิธิเรดิออน สามารถศึกษา รายละเอียดโครงการ “Hope Scholarship” ในเวบไซต์ http://www.radion- international.org/hopescholarship/ และยื่นใบสมครไม่เกิน 31 พฤษภาคม 2563 

     สำหรับผู้ที่อยากมีส่วนให้โอกาสช่วยเหลือเด็กที่ยังต้องการโอกาส สามารถติดต่อให้การสนับสนุนและ ทำโครงการรว่มกันกับเราได้ผ่านทาง Facebook Fan page มูลนิธิเรดิออน อินเตอร์เนชั่นแนล

————————————————————————————— 

See what has been done: 

RADION Website : www.radion-international.org 

Scholarship Weblink : http://www.radion-international.org/hopescholarship 

RADION Thailand Facebook : https://www.facebook.com/radionth 

Scholarship Awareness Video : https://www.facebook.com/254446794629404/posts/3484324881641563/ ————————————————————————————– 

Contact: 

Miss Manathip NaChiangmai Executive Secretary to Executive Chairman manathip@radion-international.org 

Mr. Nonthach Jaijit Human Resource & Engagement Manager +66 873030618 nonthach@radion-international.org 

Must Read

เปิดวิธีง่ายๆ ค้นหาร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการ “คนละครึ่ง”

เปิดวิธีง่ายๆ ค้นหาร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการ "คนละครึ่ง" โครงการ "คนละครึ่ง" เป็นโครงการเพื่อกระตุ้นการจับจ่ายใช้สอยภายในประเทศ บรรเทาภาระค่าใช้จ่ายให้ประชาชน และช่วยเพิ่มสภาพคล่องให้ร้านค้ารายย่อย เป็นการสนับสนุนเศรษฐกิจฐานรากและฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศในองค์รวม เงื่อนไขของ คนละครึ่ง -ให้ลงทะเบียนผ่าน เว็ปไซต์ชื่อ www.คนละครึ่ง.com -เริ่มวันที่ 16 ตุลาคม 2563 จำกัดจำนวน 10 ล้านสิทธิ กำหนดการ - เริ่มเปิดให้มีการลงทะเบียนสำหรับร้านค้า วันที่ 1 ตุลาคม 2563 - เปิดให้มีการลงทะเบียนสำหรับประชาชนทั่วไป วันที่...
error: Alert: Content is protected !!