Home ข่าวเชียงใหม่ ข่าวด่วน ข่าวเชียงใหม่ล่าสุด ข่าวเชียงใหม่วันนี้ ขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ ตรวจเข้มรถควันดำ แก้ไขปัญหา PM 2.5 หากพบเห็นรถควันดำแจ้งได้ทันที

ขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ ตรวจเข้มรถควันดำ แก้ไขปัญหา PM 2.5 หากพบเห็นรถควันดำแจ้งได้ทันที

-

ขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ ตรวจเข้มรถควันดำ แก้ไขปัญหา PM 2.5 หากพบเห็นรถควันดำแจ้งได้ทันที

     สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ได้ดำเนินการตรวจเข้มข้นรถสาธารณะและรถยนต์ส่วนบุคคลทุกประเภทอย่างต่อเนื่อง เพื่อช่วยลดปัญหา PM 2.5 ของจังหวัดเชียงใหม่ ในส่วนของรถยนต์ส่วนบุคคลที่ใช้เครื่องยนต์ดีเซลนั้น สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ได้เข้มงวดในการตรวจวัดค่าควันดำเช่นเดียวกัน หากเกินเกณฑ์ที่กำหนดจะให้เจ้าของรถไปดำเนินการปรับปรุงแก้ไขให้มีสภาพพร้อมใช้งาน ไม่ก่อให้เกิดมลพิษ พร้อมทั้งแนะนำเจ้าของรถให้ดูแลบำรุงรักษาเครื่องยนต์อยู่เสมอ

     ทั้งนี้ได้กำชับ สถานตรวจสภาพรถเอกชนทุกแห่ง ให้เข้มงวดในการตรวจสภาพรถ ตลอดจนให้คำแนะนำเจ้าของรถ หมั่นตรวจสอบเครื่องยนต์ให้มีความพร้อมใช้งานอยู่เสมอเช่นกัน หากพบเห็นรถควันดำตามท้องถนน ขอความร่วมมือถ่ายภาพส่งมาที่เว็บไซต์ หรือ facebook ของสำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อจะได้ติดตามเจ้าของรถ ให้นำรถคันดังกล่าวเข้ารับการตรวจสอบ และดำเนินการตามกฎหมายต่อไป

Must Read

ประกันสังคม ให้สิทธิผู้ประกันตนอายุ 50 ปีขึ้นไป ฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ฟรี เริ่ม 15 ต.ค. นี้

ประกันสังคม ให้สิทธิผู้ประกันตนอายุ 50 ปีขึ้นไป ฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ฟรี เริ่ม 15 ต.ค. นี้ นายทศพล กฤตวงศ์วิมาน เลขาธิการสํานักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน เปิดเผย ต่อสื่อมวลชนว่า จากสถานการณ์ปัจจุบันที่มีการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19 เพื่อเป็นการป้องกันโรค ให้กับกลุ่มผู้ประกันตนสูงอายุที่เป็นกลุ่มเสี่ยง อายุ 50 ปีขึ้นไป และลดภาระการรักษาของบุคลากร ทางการแพทย์ โดยคณะกรรมการประกันสังคมมีมติเห็นชอบประกาศคณะกรรมการการแพทย์ ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม...
error: Alert: Content is protected !!