ขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ ตรวจเข้มรถควันดำ แก้ไขปัญหา PM 2.5 หากพบเห็นรถควันดำแจ้งได้ทันที

927

ขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ ตรวจเข้มรถควันดำ แก้ไขปัญหา PM 2.5 หากพบเห็นรถควันดำแจ้งได้ทันที

     สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ได้ดำเนินการตรวจเข้มข้นรถสาธารณะและรถยนต์ส่วนบุคคลทุกประเภทอย่างต่อเนื่อง เพื่อช่วยลดปัญหา PM 2.5 ของจังหวัดเชียงใหม่ ในส่วนของรถยนต์ส่วนบุคคลที่ใช้เครื่องยนต์ดีเซลนั้น สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ได้เข้มงวดในการตรวจวัดค่าควันดำเช่นเดียวกัน หากเกินเกณฑ์ที่กำหนดจะให้เจ้าของรถไปดำเนินการปรับปรุงแก้ไขให้มีสภาพพร้อมใช้งาน ไม่ก่อให้เกิดมลพิษ พร้อมทั้งแนะนำเจ้าของรถให้ดูแลบำรุงรักษาเครื่องยนต์อยู่เสมอ

     ทั้งนี้ได้กำชับ สถานตรวจสภาพรถเอกชนทุกแห่ง ให้เข้มงวดในการตรวจสภาพรถ ตลอดจนให้คำแนะนำเจ้าของรถ หมั่นตรวจสอบเครื่องยนต์ให้มีความพร้อมใช้งานอยู่เสมอเช่นกัน หากพบเห็นรถควันดำตามท้องถนน ขอความร่วมมือถ่ายภาพส่งมาที่เว็บไซต์ หรือ facebook ของสำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อจะได้ติดตามเจ้าของรถ ให้นำรถคันดังกล่าวเข้ารับการตรวจสอบ และดำเนินการตามกฎหมายต่อไป

Facebook Comments