ข่าวปลอม! เชียงใหม่มีมัสยิดเกิน 100 แห่ง กรมการปกครองยันมีมัสยิดในเชียงใหม่แค่ 14 แห่งเท่านั้น

blank

ข่าวมั่วอย่าแชร์! เชียงใหม่มีมัสยิดเกิน 100 แห่ง กรมการปกครองยันมีมัสยิดจดทะเบียนในเชียงใหม่แค่ 14 แห่งเท่านั้น

     จากกรณีที่โลกออนไลน์ ได้มีการแชร์โพสต์กันเป็นจำนวนมาก ถึงเรื่องที่แฟนเพจหนึ่ง ได้โพสต์ภาพพร้อมข้อความระบุว่า “#อาการสาหัส??มุสลิมบุกหนัก?? อปพส.เสวนากลางเมืองเชียงใหม่ เปิดข้อมูลน่าตระหนก ตะลึงทั้งเมือง มัสยิดเกิน 100 แห่ง ทั่วเมืองเชียงใหม่ มุสลิมยึดเชียงใหม่? ใช่หรือไม่?” ซึ่งจากในภาพจะเห็นว่ามีการจัดสัมนากันเกิดขึ้นที่พุทธสถาน จ.เชียงใหม่ โดยโพสต์ดังกล่าวถูกแชร์ออกไปเป็นจำนวนมากจนเกิดเป็นกระแสนั้น

blank

     ล่าสุดเมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 กรมการปกครอง ได้ออกหนังสือชี้แจงถึงเรื่องดังกล่าว โดยระบุว่า ตามที่ปรากฏข่าวสารผ่านสื่อออนไลน์ว่า “มัสยิดเกิน 100 แห่ง ทั่วเมืองเชียงใหม่” นั้น กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ขอชี้แจงให้ทราบว่า ข้อมูลข่าวดังกล่าวไม่เป็นความจริงแต่ประการใด ทั้งนี้ จากการตรวจสอบทางทะเบียนล่าสุดเมื่อสิ้นปี พ.ศ.2562 (วันที่ 31 ธันวาคม 2562) แล้วพบว่า จังหวัดเชียงใหม่มีมัสยิดจดทะเบียนถูกต้องตามพระราชบัญญัติการบริหารองค์กรศาสนาอิสลาม พ.ศ.2540 จํานวนทั้งสิ้น 14 แห่งเท่านั้น

blank

      อนึ่ง กฎหมายมิได้บังคับว่า มัสยิดต้องจดทะเบียนแต่อย่างใด เพียงแต่เมื่อจดทะเบียนแล้ว จะมีสถานะเป็นนิติบุคคล นอกจาก “มัสยิด” แล้ว ยังมีสถานที่ประกอบศาสนกิจที่เรียกชื่อเป็นอย่างอื่นอีกด้วย เช่น มูศ์อลลา บาแล หรือบาลาเซาะ เป็นต้น ซึ่งมิได้มีกฎหมายบังคับให้ต้องจดทะเบียนแต่อย่างใด

     หากมีข้อสงสัย สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กองส่งเสริมองค์กรศาสนาอิสลามและ กิจการฮัจย์ กรมการปกครอง อาคารส่วนการทะเบียนทั่วไป ชั้น 4 วังไชยา (นางเลิ้ง) ถนนนครสวรรค์ เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 02-282-1461 และขอความร่วมมือประชาชนไม่แชร์ ไม่ส่งต่อ เพื่อป้องกัน ผลกระทบที่จะเกิดขึ้น

     ทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับข่าวนี้เช่นเดียวกันโดย กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย พบว่าข้อมูลดังกล่าวนั้นเป็น ข้อมูลเท็จ