เชียงใหม่ ออก 4 มาตรการเร่งด่วน “แก้ฝุ่นควันเชียงใหม่” หลัง PM2.5 พุ่งสูงต่อเนื่อง

3222

เชียงใหม่ ออก 4 มาตรการเร่งด่วน “แก้ฝุ่นควันเชียงใหม่” หลัง pm 2.5 พุ่งสูงต่อเนื่อง

     จากกรณีที่ช่วงหลายวันที่ผ่านมา จังหวัดเชียงใหม่พบว่ามีค่า PM2.5 พุ่งสูงเกินมาตรฐานติดต่อกันมาหลายวันแล้วนั้น ล่าสุด ศูนย์บัญชาการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็กPM 2.5 จังหวัดเชียงใหม่ ได้ออก 4 มาตรการเร่งด่วน แก้ฝุ่นควันเชียงใหม่ โดยมีรายละเอียดดังนี้

blank

1.ออกลาดตะเวนป้องปราม
ให้ศูนย์ฯอำเภอทุกแห่งมอบหมายชุดปฏิบัติการประจำตำบล (ชปต.) บูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประกอบด้วย เจ้าหน้าที่ ตำรวจ ทหาร และหน่วยป่าไม้ในพื้นที่ออกลาดตะเวน เพื่อป้องปรามและทำการประชาสัมพันธ์ให้กับราษฎรในพื้นที่ให้ปฏิบัติตามประกาศจังหวัดเชียงใหม่ เรื่องการห้ามเผาในที่โล่งทุกชนิด รวมทั้งการบังคับใช้กฎหมายอย่างเด็ดขาด หากพบการกระทำความผิดให้ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่

blank

2.ห้ามเข้าป่า(หาของป่า)
ให้ศูนย์ฯอำเภอขอความร่วมมือผู้มีอาชีพหาของป่า ล่าสัตว์ ให้งดเข้าป่าล่าสัตว์โดยเด็ดขาด

blank

3.เร่งรัด-ดำเนินคดีคนเผา
ให้มอบหมายผู้มีหน้าที่รับผิดชอบเร่งรัดแจ้งความดำเนินคดีทางกฎหมายในพื้นที่ที่เกิดการเผาไหม้จากจุดความร้อน(Hot Spot)

blank

4.ห้ามจัดการเชื้อเพลิง
ให้งดการบริหารจัดการเชื้อเพลิงในพื้นที่โดยเด็ดขาดในห้วงเวลานี้

blank

ข้อมูล : ศูนย์บัญชาการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็กPM 2.5 จังหวัดเชียงใหม่ / สภาลมหายใจ