จังหวัดเชียงใหม่ ประกาศแจ้งเตือนประชาชน รับมืออากาศเย็นถึงหนาวกับมีฝนฟ้าคะนองกับลมกระโชกแรง ช่วง 16-20 ก.พ. 63 นี้

blank

จังหวัดเชียงใหม่ ประกาศแจ้งเตือนประชาชน เฝ้าระวังสถานการณ์ และผลกระทบอากาศเย็นถึงหนาวกับมีฝนฟ้าคะนองกับลมกระโชกแรงในภาคเหนือ ระหว่างวันที่ 16 – 20 กุมภาพันธ์ 2563 พร้อมขอความร่วมมือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าช่วยเหลือประชาชนหากเกิดความเสียหาย

     นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่กล่าวว่า จากประกาศแจ้งเตือนของกรมอุตุนิยมวิทยา เรื่องสภาพอากาศแปรปรวนบริเวณประเทศไทย เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 แจ้งว่า ในช่วงวันที่ 16 – 20 กุมภาพันธ์ 2563 ประเทศไทยตอนบนจะมีอากาศเย็นถึงหนาว กับมีฝนฟ้าคะนองกับลมกระโชกแรงเกิดขึ้นในพื้นที่ จังหวัดแม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ เชียงราย พะเยา แพร่ น่าน และตาก

blank

     ทั้งนี้ เพื่อเป็นการเตรียมพร้อม ป้องกัน รับมือ ลดผลกระทบ และสร้างการรับรู้ของประชาชนจากสถานการณ์อากาศหนาวเย็น ฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรง รวมถึงวาตภัย และคลื่นลมแรง ในระหว่างวันที่ 16 – 20 กุมภาพันธ์ 2563 จึงขอให้ประชาชนติดตามข้อมูลสภาวะอากาศ และข่าวสารจากทางราชการอย่างใกล้ชิด เพื่อระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรง รวมถึงวาตภัยที่อาจเกิดขึ้นได้ โดยหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้ง ใต้ต้นไม้ใหญ่ สิ่งก่อสร้าง และป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรง สำหรับเกษตรกรให้เตรียมการป้องกันพืชผลทางการเกษตรอาจได้รับความเสียหาย

     นอกจากนี้ ขอให้หน่วยงานที่รับผิดชอบ ติดตามและประเมินสถานการณ์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นในพื้นที่อย่างใกล้ชิด รวมถึงกำลังเจ้าหน้าที่ให้มีความพร้อมปฏิบัติงาน อำนวยความสะดวก และให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัย ตลอด 24 ชั่วโมง และหากเกิดสถานการณ์ฯ ในพื้นที่ ส่งผลให้เกิดความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สิน ให้เร่งดำเนินการช่วยเหลือผู้ประสบภัย โดยเข้าสำรวจความเสียหาย และดำเนินการตามกฎหมาย พร้อมทั้งรายงานการดำเนินการให้กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ทราบ ทางหมายเลขโทรศัพท์ 053-221470