ฝุ่นควันปกคลุมเมือง เชียงใหม่ PM2.5 พุ่งสูง อยู่ในระดับมีผลกระทบต่อสุขภาพ

3747

ฝุ่นควันปกคลุมเมือง เชียงใหม่ PM2.5 พุ่งสูง อยู่ในระดับมีผลกระทบต่อสุขภาพ

     วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 รายงานคุณภาพอากาศของจังหวัดเชียงใหม่ ช่วงเวลา 11.00 น. พบว่าจังหวัดเชียงใหม่ มีค่า PM2.5 พุ่งสูงเกินมาตรฐานทุกจุดตรวจวัด อยู่ในระดับมีผลกระทบต่อสุขภาพ มีหมอกควันหนาปกคลุมเมืองสังเกตได้ด้วยตาเปล่าจนมองไม่เห็นดอยสุเทพ ทางด้านศูนย์อำนวยการสั่งการแก้ไขปัญหาฝุ่นควันจังหวัดเชียงใหม่ ได้รายงานจุด Hotspot ประจำวันที่ 17 ก.พ. 63 (รอบเช้า) พบว่ามีจุดความร้อนทั้งหมดจำนวน 46 จุด อยู่ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ 18 จุด ป่าอนุรักษ์ 27 จุด เขต สปก. 1 จุด

     จากค่าฝุ่นควัน PM2.5 ที่พุ่งสูงอยู่ในพื้นที่เชียงใหม่ขนาดนี้ จึงแจ้งเตือนประชาชนให้งดกิจกรรมภายนอกอาคาร และสวมใส่หน้ากากป้องกันด้วย

blank