Home ข่าวธุรกิจเชียงใหม่ ข่าวเศรษฐกิจเชียงใหม่ Oscars Review Gala Dinner (Business Section) ปีนี้”แม่มดกัญชา (ดร แก้มหอม ณ ล้านช้าง) ได้รางวัลของหัวใจ

Oscars Review Gala Dinner (Business Section) ปีนี้”แม่มดกัญชา (ดร แก้มหอม ณ ล้านช้าง) ได้รางวัลของหัวใจ

-

Oscars Review Gala Dinner…(Business Section) ปีนี้”แม่มดกัญชา (ดร แก้มหอม ณ ล้านช้าง) ได้รางวัลของหัวใจ”

     มอบให้ด้วยหัวใจจากผู้จัดงาน ที่หายจากมะเร็ง ด้วยการดูแล “รักษา” ของแม่มดกัญชา และดาราฮอลลีวูด อีกหลายคนก็ได้รับการดูแลสุขภาพโดย “แม่มดกัญชา” และ อีกครั้ง Cancer hope village non profit organization มูลนิธิของแม่มด ก็ได้รับเกียรติให้เป็นมูลนิธิหลักของงานเป็นปีที่สองแล้ว คนไทยที่ยืนแถวหน้าของโลกอย่างเต็มภาคภูมิ

S 13230427
S 13230429
S 13230430
S 13230431

Must Read

ปศุสัตว์เชียงใหม่ ยกระดับมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร ตรวจเข้มป้องกันการลักลอบนำสุกรเข้ามาในประเทศ

สำนักงานปศุสัตว์ จังหวัดเชียงใหม่ ยกระดับมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร ตรวจเข้มป้องกันการลักลอบนำสุกรเข้ามาในประเทศ วันที่ 11 สิงหาคม 2563 นายพงศ์พัฒน์ ขัตพันธ์ ปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยในการแถลงข่าวประจำสัปดาห์ ของสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่ ว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรยังมีการระบาดอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสาธารณรัฐประชาชนจีน และสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ทำให้ต้องมีการคัดทิ้งและทำลายสุกรไปแล้วกว่า 200 ล้านตัว สร้างความเสียหายต่ออุตสาหกรรมการผลิตสุกรเป็นอย่างมาก และเมื่อวันที่ 9 มิถุนายน ที่ผ่านมา...
error: Alert: Content is protected !!