พาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ยืนยัน! หน้ากากอนามัยมีเพียงพอต่อความต้องการ ย้ำห้ามกักตุนและจำหนายราคาสูงเกินควร

1221

พาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ยืนยัน! หน้ากากอนามัยมีเพียงพอต่อความต้องการ ย้ำห้ามกักตุนและจำหนายราคาสูงเกินควร

     นายประเสริฐ ฝ่ายชาวนา พาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า คณะรัฐมนตรีมีมติให้หน้ากากอนามัยและเจลล้างมือเป็นสินค้าควบคุม ร้านที่จำหน่ายต้องติดป้ายแสดงราคาสินค้าอย่างชัดเจน ที่ผ่านมาสินค้าอาจไม่เพียงพอต่อความต้องการ เนื่องจากประชาชนมีความวิตกเกี่ยวกับไวรัสสายพันธุ์ใหม่ จึงซื้อเกินกว่าความจำเป็น ขณะนี้ได้ขอความร่วมมือจากผู้ผลิตเดินเครื่องผลิตเต็มที่ มั่นใจว่าเพียงพอต่อความต้องการ และจะจัดสรรหน้ากากอนามัยให้กับร้านค้าทั่วไป รวมถึงร้านธงฟ้าท้องถิ่นไทย ซึ่งมีอยู่ใน 25 อำเภอของจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งร้านธงฟ้าจะจำหน่ายให้ประชาชนชิ้นละ 2.50 บาท คนละไม่เกิน 10 ชิ้น

     พาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่กล่าวว่า จังหวัดเชียงใหม่ได้ออกประกาศแจ้งเตือนผู้ประกอบการ ร้านจำหน่ายหน้ากากอนามัยและเจลล้างมือ ไม่ให้กักตุนสินค้าหรือฉวยโอกาสจำหน่ายสินค้าในราคาที่สูงเกินควร หากมีการกักตุนสินค้าหรือจำหน่ายเกินราคา มีโทษจำคุกไม่เกิน 5 ปี ปรับไม่เกิน 140,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ พร้อมขอความร่วมมือประชาชนไม่ซื้อเกินความจำเป็น

blank blank blank