ท่าอากาศยานเชียงใหม่ วางมาตรการเข้มป้องกัน “โควิด-19” (โคโรนาไวรัส)

1264

ผอ.ท่าอากาศยานเชียงใหม่ ยืนยัน มาตรการป้องกัน “โควิด-19” ของท่าอากาศยานเชียงใหม่ มีมาตรฐาน บูรณาการทุกหน่วยคัดกรองผู้โดยสารอย่างเข้มข้น

      นายอมรรักษ์ ชุมสาย ณ อยุธยา ผู้อำนวยการท่าอากาศยานเชียงใหม่ กล่าวว่า ท่าอากาศยานเชียงใหม่วางมาตรการณ์ป้องกันโรคไวรัสโคโรนา หรือ โควิด-19 อย่างเป็นระบบ โดยทำการตรวจสายการบินตั้งแต่ต้นปี 2563 และยกระดับความเข้มข้นขึ้นอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันทำการตรวจเที่ยวบินของสายการบินจีนทุกเที่ยวบิน คัดกรองผู้โดยสารที่เดินทางมาจากจีนแผ่นดินใหญ่ รวมถึง ฮ่องกง มาเก๊า และไต้หวัน โดยร่วมกับด่านควบคุมโรค สาธารณสุขจังหวัด และแพทย์ของท่าอากาศยานเชียงใหม่ โดยกำหนดจุดตรวจที่บัสเกส หรือทางเข้าที่มาจากรถบัสในส่วนอาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ ซึ่งจะไม่ปะปนหรือเกี่ยวข้องกับผู้โดยสารที่จะเข้ามาทางสะพานเทียบเครื่องบิน ผู้โดยสารกลุ่มนี้จะถูกตรวจโดยเครื่องเทอร์โมสแกน ถ้าพบว่าอุณหภูมิเกินกว่าที่กำหนด จะทำการตรวจซ้ำในห้องคัดกรองซึ่งเป็นห้องที่มีมาตรฐาน

     โดยตั้งแต่วันที่ 3 มกราคมเป็นต้นมา ได้คัดกรองผู้โดยสารและลูกเรือแล้ว 11,548 คน พบผู้โดยสารที่มีอาการเข้าข่ายต้องสงสัยจะติดเชื้อเพียง 1 คน ซึ่งจากการตรวจตามกระบวนการทางการแพทย์ ไม่พบการติดเชื้อแต่อย่างใด นอกจากนี้ ยังได้จัดเตรียมรถพยาบาลไว้พร้อม หากพบผู้ที่เข้านิยามของโรคนี้ จะสามารถส่งต่อโรงพยาบาลนครพิงค์ได้ทันที ขณะเดียวกันท่าอากาศยานเชียงใหม่ยังให้ความสำคัญกับสุขอนามัยของผู้ใช้บริการ โดยใช้แอลกอฮอล์เช็ดทำความสะอาดตามจุดต่างๆ ที่มีการใช้พื้นที่สัมผัสร่วมกัน เช่น ที่จับสายฉีดชำระ ที่กดชักโครก กลอนและลูกบิดประตู ก๊อกน้ำ ราวบันไดเลื่อน และรถเข็นกระเป๋า

blank

     จากข้อมูลของตำรวจตรวจคนเข้าเมือง 2 ท่าอากาศยานเชียงใหม่ ณ วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 พบว่า ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 10 กุมภาพันธ์ 2563 มีนักท่องเที่ยวชาวจีนเข้ามา 91,417 ราย และเดินทางกลับไป 101,445 ราย

blank blank