Home ข่าวเชียงใหม่ ข่าวด่วน ข่าวเชียงใหม่ล่าสุด ข่าวเชียงใหม่วันนี้ กระทบท่องเที่ยวหนัก! พิษโคโรนาไวรัส ทำท่องเที่ยวเชียงใหม่ซบเซาหนัก ผู้ประกอบการได้รับผลกระทบอย่างมาก

กระทบท่องเที่ยวหนัก! พิษโคโรนาไวรัส ทำท่องเที่ยวเชียงใหม่ซบเซาหนัก ผู้ประกอบการได้รับผลกระทบอย่างมาก

-

กระทบท่องเที่ยวหนัก! พิษโคโรนาไวรัส ท่องเที่ยวเชียงใหม่ซบเซาหนัก ผู้ประกอบการได้รับผลกระทบอย่างมาก ด้านจังหวัดเตรียมหามาตรการช่วยเหลือ

     เมื่อวันที่ 11 กุมมภาพันธ์ 2563 ที่ ห้องประชุม 3 ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ นายคมสัน สุวรรณอัมพา รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมหารือแนวทางในการส่งเสริมการท่องเที่ยว และมาตรการในการช่วยเหลือผู้ประกอบการท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน รวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านการท่องเที่ยว และภาคีเครือข่ายผู้ประกอบการธุรกิจด้านการท่องเที่ยว เข้าร่วมประชุม ทั้งนี้เพื่อเป็นการกำหนดแนวทางและมาตรการแก้ไขปัญหาด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่ให้กลับมาดีขึ้น อีกทั้งเพื่อเป็นการสร้างความปลอดภัยและความมั่นใจให้กับนักท่องเที่ยวอีกด้วย

     ปัจจุบันได้เกิดผลกระทบด้านการท่องเที่ยว ในช่วงที่เกิดโรคปอดอักเสบจากไวรัสโคโรนาสายพันธ์ใหม่ 2019 ทำให้สถานการณ์การท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่ซบเซาลง และผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวได้รับผลกระทบจากการท่องเที่ยวค่อนข้างมาก ซึ่งการประชุมในวันนี้เป็นการหารือร่วมกับผู้ประกอบการธุรกิจด้านการท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อนำไปสู่การแก้ไขปัญหาและกำหนดแนวทาง รวมถึงมาตรการในการส่งเสริมด้านการท่องเที่ยวในด้านต่างๆ โดยเฉพาะในเรื่องของความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว ที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งจะต้องมีการสร้างความมั่นใจ และความปลอดภัยให้นักท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่อง ทั้งในส่วนของห้างสรรพสินค้า ท่าอากาศยาน ร้านกาแฟ และสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ที่เป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยว

      โดยแต่ละสถานประกอบการจะมีมาตรการที่ดูแลความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวหลักๆ คือ บริการจุดเจลล้างมือภายในสถานประกอบการทุกแห่ง โดยเฉพาะบริเวณทางเข้า-ออกหลัก และจุดที่มีคนหนาแน่น การทำความสะอาดพื้นด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อ พ่นสเปรย์ฆ่าเชื้อในลิฟท์ ตรวจสบู่และกระดาษสำหรับล้างมือในห้องน้ำให้มีเพียงพอ ติดตั้งป้ายข้อความประชาสัมพันธ์ เพื่อแนะนำการปฎิบัติตนเมื่อพบว่ามีไข้ และเตรียมพร้อมในการส่งลูกค้าไปโรงพยาบาลหากพบผู้มีอาการเสี่ยงต่อโรคดังกล่าว ในส่วนของมาตรการลดภาษี ซึ่งภาคเอกชน ได้ขอให้ภาครัฐสนับสนุนการให้เงินกู้ฉุกเฉิน ดอกเบี้ยพิเศษ เพื่อประคับประคองธุรกิจ ขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาจาก ครม. นอกจากนี้ยังมีข้อเสนอจากหลายเครือข่าย ซึ่งที่ประชุมจะได้รวบรวมข้อมูลทั้งหมดมาวางแผนและกำหนดแนวทางในการแก้ไขปัญหาต่อไป

     สำหรับการสร้างความปลอดภัยและความมั่นใจให้กับนักท่องเที่ยว ที่ประชุมยังมี ความเห็นร่วมกันถึงแนวทางการแก้ไขปัญหาด้านต่างๆ โดยอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ในการสื่อสาร การทำงานร่วมกัน รวมไปถึงการใช้เทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์ โดยประชาชนในจังหวัดเชียงใหม่ และผู้ประกอบการสามารถมีส่วนร่วมในการสื่อสารประชาสัมพันธ์ ให้จังหวัดเชียงใหม่ยังคงเป็นเมืองที่น่าท่องเที่ยวได้ตลอดทุกฤดูกาล รวมไปถึงการสร้างความมั่นใจและกระตุ้นให้นักท่องเที่ยวอยากกลับมาเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่

Must Read

รมว.แรงงาน ห่วงใยลูกจ้างดาราเทวีตกงาน เร่งประกันสังคมเยียวยาว่างงานแก่ลูกจ้างโดยด่วน

รมว.แรงงาน ห่วงใยลูกจ้างดาราเทวีตกงาน เร่งประกันสังคมเยียวยาว่างงานแก่ลูกจ้างโดยด่วน กรณีสื่อมวลชนเสนอข่าวโรงแรมดาราเทวี จ.เชียงใหม่ ประกาศปิดกิจการและมีการเลิกจ้างพนักงาน นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน มีความห่วงใยพนักงานโรงแรมที่ถูกเลิกจ้าง สั่งการนายทศพล กฤตวงศ์วิมาน เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม เร่งให้หน่วยปฏิบัติลงพื้นที่ให้การช่วยเหลือเยียวยาตามสิทธิประกันสังคมแก่ลูกจ้างผู้ประกันตนโดยด่วน นายทศพล กฤตวงศ์วิมาน เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม มอบหมายนางสาวลัดดา แซ่ลี้ ประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่ ตรวจสอบข้อเท็จจริงและให้การช่วยเหลือกรณีดังกล่าวโดยด่วน ซึ่งประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่ได้รายงานว่า บริษัท ดาราเทวี จำกัด ซึ่งเป็นผู้ประกอบกิจการโรงแรมดาราเทวี...
error: Alert: Content is protected !!