Home ข่าวเชียงใหม่ ข่าวด่วน ข่าวเชียงใหม่ล่าสุด ข่าวเชียงใหม่วันนี้ เดินหน้า "สภาลมหายใจเชียงใหม่" สานต่อภารกิจในการขับเคลื่อนภาคประชาสังคม เพื่อร่วมกันป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นควันในจังหวัดเชียงใหม่

เดินหน้า “สภาลมหายใจเชียงใหม่” สานต่อภารกิจในการขับเคลื่อนภาคประชาสังคม เพื่อร่วมกันป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นควันในจังหวัดเชียงใหม่

-

สภาลมหายใจเชียงใหม่ สานต่อภารกิจในการขับเคลื่อนภาคประชาสังคม เพื่อร่วมกันป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นควันในจังหวัดเชียงใหม่ ให้เป็นไปอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

     วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ ห้องประชุมชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ นายคมสัน สุวรรณอัมพา รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการอำนวยการ สภาชมหายใจเชียงใหม่ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานของสภาลมหายใจเชียงใหม่ ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นควันให้เป็นไปอย่างต่อเนื่องและเป็นรูปธรรม โดยมีสมาชิกของสภาลมหายใจเชียงใหม่ ทั้งรายเก่าและรายใหม่ เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้

     โดยในวันนี้ ที่ประชุม ได้มีการพิจารณาคัดเลือกประธานคณะกรรมการอำนวยการฯ และคณะทำงาน เพื่อให้การดำเนินงานของสภาลมหายใจเชียงใหม่ จากการเป็นส่วนหนึ่งของภาคประชาชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นควันของจังหวัดเชียงใหม่ ให้เป็นไปอย่างต่อเนื่องและเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น โดย นายชัชวาล ทองดีเลิศ ได้รับการคัดเลือกแต่งตั้งให้เป็นประธานคณะกรรมการอำนวยการ สภาลมหายใจเชียงใหม่ และจะทำหน้าที่เป็นแกนหลักในการขับเคลื่อนการดำเนินภารกิจของสภาลมหายใจเชียงใหม่ นับตั้งแต่นี้เป็นต้นไป

     ขณะเดียวกัน การประชุมครั้งนี้ ถือเป็นการประชุมครั้งแรกประจำปี 2563 ที่ประชุมจึงได้ร่วมกันพิจารณาถึงทิศทางและวางแผนการดำเนินงานของสภาลมหายใจเชียงใหม่ร่วมกัน โดยได้ถอดบทเรียนจากการทำงานตลอดช่วงปีที่ผ่านมา นำมาเป็นตัวกำหนดเป้าหมายการทำงานต่อจากนี้ไป ซึ่งจะยังคงแนวคิดการทำงานเดิมของสภาลมหายใจเชียงใหม่ นั่นคือ เป็นภาคประชาสังคม ที่มุ่งเน้นการร่วมมือกันทำให้จังหวัดเชียงใหม่มีอากาศที่สะอาด ทั้งในเขตเมืองและนอกเมือง เพื่อสุขภาพที่ดีของพี่น้องประชาชน

     สำหรับแผนการดำเนินงานของสภาลมหายใจเชียงใหม่ จะเน้นย้ำการขับเคลื่อนให้เป็นไปตาม 4 เป้าหมายหลัก เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นควันให้หมดสิ้น นั่นคือ การประสานความร่วมมือและสร้างความเข้าใจร่วมกันระหว่างประชาชนในเขตเมืองและเขตนอกเมือง การสร้างพื้นที่แก้ไขปัญหาให้เป็นรูปธรรม การสร้างความรู้ความเข้าใจในเรื่องฝุ่นควันให้กับสาธารณชน เพื่อให้ประชาชนทุกคนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการทำงาน และการเข้าไปบูรณาการดำเนินงานร่วมกับทุกภาคส่วน เพื่อให้การป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นควันในจังหวัดเชียงใหม่เป็นไปอย่างยั่งยืน

Must Read

“เซ็นทรัล” เปิดตัวโมเดลธุรกิจใหม่ “ห้างเซ็นทรัลเอาต์เล็ต” (CENTRAL OUTLET) ที่ศูนย์การค้ากาดสวนแก้ว เพื่อคนเชียงใหม่ ใจกลางเมือง พร้อมช้อปกับโปรโมชั่นสุดพิเศษ 15 ก.ย....

“เซ็นทรัล” เปิดตัวโมเดลธุรกิจใหม่ “ห้างเซ็นทรัลเอาต์เล็ต” (CENTRAL OUTLET) ที่ศูนย์การค้ากาดสวนแก้ว เพื่อคนเชียงใหม่ ใจกลางเมือง พร้อมช้อปกับโปรโมชั่นสุดพิเศษ 15 ก.ย. 53 นี้ นางณัฐธีรา จิราธิวัฒน์ บุญศรี กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท สรรพสินค้าเซ็นทรัล จํากัด ในเครือ เซ็นทรัล รีเทล เผยว่า “เซ็นทรัล...
error: Alert: Content is protected !!