ผู้ว่าฯ เชียงใหม่ สั่งเร่งดับไฟป่าบนดอยหลวงเชียงดาว ประสาน ฮ.ของ ปภ. KA-32 เข้าดับไฟในพื้นที่

625
เฮลิคคอปเตอร์ของ ปภ. KA-32

ผู้ว่าฯ เชียงใหม่ สั่งเร่งดับไฟป่าบนดอยหลวงเชียงดาว ประสาน ฮ.ของ ปภ. KA-32 เข้าดับไฟในพื้นที่

     เมื่อวันที่ (9 ก.พ. 63) นายธนา นวลปลอด หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์ฯ รักษาราชการแทน หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ ได้ประสานขอเฮลิคคอปเตอร์ของ ปภ. KA-32 ในการปฏิบัติภารกิจดับไฟป่าในพื้นที่ดอยหลวงเชียงดาว หลังพบไฟกำลังลุกลาม รถบรรทุกน้ำ และกำลังคนไม่สามารถเข้าไปดับไฟได้เนื่องจากเป็นหน้าผาสูงชัน ซึ่งได้รับการสนับสนุนแหล่งน้ำจากหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 32 อำเภอเชียงดาว

     ในการดับไฟป่าครั้งนี้ ทั้งนี้ ศูนย์บัญชาการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 จังหวัดเชียงใหม่ รายงานว่า วันนี้พบจุดความร้อน (Hotspot) ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 25 จุด และพื้นที่อำเภอเชียงดาว จำนวน 8 จุด โดย นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้เน้นย้ำให้ศูนย์สั่งการระดับอำเภอ ประสานหน่วยที่รับผิดชอบพื้นที่ เข้าตรวจสอบ และให้รายงานผลให้ศูนย์บัญชาการฯ ทราบ ซึ่งเจ้าหน้าที่จะเร่งเข้าดำเนินการดับไฟป่าในแต่ละพื้นที่อย่างเร็วที่สุด

S 6103082
S 6103084
S 6103085
S 6103086
S 6103087
S 6103089
S 6103090
S 6103091
S 6103092

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่
9 กุมภาพันธ์ 2563