กรมทางหลวงสั่งลุย! ทางหลวงหมายเลข 118 สายเชียงใหม่-เชียงราย เร่งปรับปรุงให้เสร็จโดยเร็ว

17110

กรมทางหลวงสั่งลุย! ทางหลวงหมายเลข 118 สายเชียงใหม่-เชียงราย เร่งปรับปรุงให้เสร็จโดยเร็ว

     วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2 กรมทางหลวง เผยความคืบหน้าการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 118 สายเชียงใหม่-เชียงราย โดยมีรายละเอียดความคืบหน้าดังนี้

-ทางหลวงหมายเลข 118 สายเชียงใหม่-เชียงราย ตอน อ.ดอยสะเก็ด-ต.ป่าเมี่ยง ตอน 1 ระยะทาง 11.5 กิโลเมตร เสร็จแล้ว 17% คาดว่าจะแล้วเสร็จ มิถุนายน 2564

-ทางหลวงหมายเลข 118 สายเชียงใหม่-เชียงราย ตอน อ.ดอยสะเก็ด-ต.ป่าเมี่ยง ตอน 2 ระยะทาง 10.8 กิโลเมตร เสร็จแล้ว 22% คาดว่าจะแล้วเสร็จ เมษายน 2564

-ทางหลวงหมายเลข 118 สายเชียงใหม่-เชียงราย ตอน ต.ป่าเมี่ยง-บ.ปางน้ำถุ ระยะทาง 9.25 กิโลเมตร เสร็จแล้ว 98% คาดว่าจะแล้วเสร็จ มีนาคม 2563

-ทางหลวงหมายเลข 118 สายเชียงใหม่-เชียงราย ตอน บ.ปางน้ำถุ-บ.โป่งป่าตอง ตอน 1 ระยะทาง 6.65 กิโลเมตร เสร็จแล้ว 24% คาดว่าจะแล้วเสร็จ มิถุนายน 2564

-ทางหลวงหมายเลข 118 สายเชียงใหม่-เชียงราย ตอน บ.ปางน้ำถุ-บ.โป่งป่าตอง ตอน 2 ระยะทาง 4.6 กิโลเมตร เสร็จแล้ว 10% คาดว่าจะแล้วเสร็จ กุมภาพันธ์ 2564

Facebook Comments