เตือนระวัง! ยาผีบอก “ยาผงจินดามณี-ยาหมอทหาร” อ้างสรรพคุณเกินจริง หากใช้ไปอาจอันตรายถึงตายได้

1537

เตือนระวัง! ยาผีบอก “ยาผงจินดามณี-ยาหมอทหาร” อ้างสรรพคุณเกินจริง หากใช้ไปอาจอันตรายถึงตายได้

     เภสัชกรหญิงสุภัทรา บุญเสริม รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหาร และยา เปิดเผยว่า ตามที่เพจหมอแล็บแพนด้า และ Drama-addict ได้แจ้ง ข้อมูลเกี่ยวกับยาผงจินดามณี (ยาผีบอก) และยาหมอทหาร มีเลข อย. บนผลิตภัณฑ์เหมือนกันทั้งคู่ ซึ่งเป็นเลข อย. ของผลิตภัณฑ์อาหารยี่ห้อหนึ่งนั้น สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ขอย้ําเตือนว่า ยาผงจินดามณีและ ยาหมอทหาร เป็นยาที่อวดอ้างสรรพคุณเกินจริง และเป็นยาที่ไม่ได้รับอนุญาต จาก อย. โดย อย. และ สสจ. ได้ดําเนินการจับกุมผู้ลักลอบจําหน่ายยาทั้งสอง ชนิดนี้หลายครั้งเมื่อปี 2560 และ 2561 หลังจากสืบทราบว่า ยาทั้ง 2 ชนิดนี้ ถูกลักลอบนําเข้ามาตามแนวชายแดนและระบาดในแถบจังหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคเหนือ และ ภาคตะวันตก และมีผู้ได้รับ

     ผลกระทบจากการรับประทานยาดังกล่าว ซึ่ง อย. ได้ออกข่าวแจ้งเตือน ประชาชนมาโดยตลอด ในปีนี้พบการระบาดซ้ําอีกครั้ง จึงขอให้ผู้บริโภค โดยเฉพาะผู้สูงอายุควรระมัดระวังเป็น พิเศษ อย่าหลงเชื่อซื้อยาดังกล่าวมารับประทานโดยเด็ดขาด เนื่องจากยาเหล่านี้ อย. เคยตรวจพบการปลอมปน ยาสเตียรอยด์ เพื่อให้ผู้ใช้เห็นผลทันใจ ทั้งนี้ ยาสเตียรอยด์จัดเป็นยาควบคุมพิเศษต้องใช้ภายใต้การดูแลของแพทย์ เท่านั้น เพราะเป็นยาที่มีผลข้างเคียงสูง หากรับประทานเข้าไปในปริมาณมาก ทําให้เกิดการติดเชื้อโรคได้ง่าย เยื่อบุกระเพาะอักเสบ อาจถึงขั้นกระเพาะทะลุ กระดูกผุ ภูมิคุ้มกันลดลง ไตวาย บางรายถึงขั้นเสียชีวิตได้ – รองเลขาธิการฯ อย. กล่าวต่อไปว่า ขอย้ําเตือนซ้ําไปยังผู้บริโภคทุกท่านอย่าได้หลงเชื่อซื้อยาแผนโบราณที่ ไม่มีเลขทะเบียนตํารับยาฉลากแสดงสรรพคุณโอ้อวดเกินจริง หรือซื้อยาจากแหล่งจําหน่ายที่ไม่น่าเชื่อถือ เพรา อาจได้รับยาที่มีการผลิตไม่ถูกสุขลักษณะ ยาไม่มีคุณภาพมาตรฐานทําให้เกิดผลข้างเคียงที่เป็นอันตรายต่อร่างกายได้

     ขอให้ผู้บริโภคซื้อยาแผนโบราณที่ได้รับการขึ้นทะเบียนอย่างถูกต้องตามกฎหมาย โดยสังเกตฉลากต้องมีเลข ทะเบียนตํารับยาบนฉลาก ก่อนซื้อควรตรวจสอบให้ชัดเจนว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับอนุญาตจาก อย. แล้ว ผ่านทาง 4 ช่องทาง คือ Line และ Facebook FDA Thai, Oryor Smart Application เว็บไซต์ อย. www.fda.moph.go.th และ www.oryor.com โดยต้องตรวจสอบชื่อผลิตภัณฑ์และเลขที่อนุญาตให้ตรงกันด้วย ในกรณียาทั้งสองชนิดดังกล่าวบนฉลากไม่ใช่เลขทะเบียนตํารับยาเป็นเลขสารบบอาหารของผลิตภัณฑ์อาหารยี่ห้อ หนึ่ง ซึ่งเป็นการกระทําที่ผิดกฎหมาย จัดเป็นยาเถื่อนหากผู้บริโภคพบเห็นยาต้องสงสัยที่มีการโฆษณาโอ้อวด สรรพคุณหรือฉลากไม่ได้แสดงเลขทะเบียนตํารับยา หรือเป็นเลขที่ไม่ถูกต้อง ขอให้ร้องเรียนมายังสายด่วน อย. 1556 หรือผ่าน Oryor Smart Application เพื่อ อย. จะได้เร่งตรวจสอบดําเนินการตามกฎหมายแก่ผู้กระทําผิด

Facebook Comments