20.30 น.อำเภอเชียงดาว และแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ ฝนตก ท่าจะเย็นดี

20.30 น.อำเภอเชียงดาว และแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่

ฝนตก ท่าจะเย็นดี