TOT ตรวจสอบบ่อพักสายบน ถนนช่างม่อย อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ใน “โครงการปรับปรุงยกระดับฝาท่อ แมนโฮล”

136

  TOT ตรวจสอบบ่อพักสายบน ถนนช่างม่อย อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ใน “โครงการปรับปรุงยกระดับฝาท่อ แมนโฮล”

     วันที่ 6 กพ. 63 บมจ.ทีโอที จ.เชียงใหม่ นำโดย นายกานต์ เสารยะวิเศษ(โทรศัพท์จังหวัดเชียงใหม่), นายสิทธิศักดิ์ เพ็งศิริ (ผู้จัดการส่วนอำนวยการฝ่ายภาคเหนือที่ 1) พร้อมคณะ และ ทีมงานด้านช่างลงพื้นที่ ตรวจสอบบ่อพักสายบน ถนนช่างม่อย อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ใน “โครงการปรับปรุงยกระดับฝาท่อ แมนโฮล” เพื่อปรับปรุงคุณภาพบริการให้กับลูกค้าต่อไป

390017
390018
390019
390020
390021
390022
390023
390024
390025